Työuupumuksesta toipumiseen on monia eri teitä

Jaa artikkeli

Harvard Business Review’n tuoreessa (12.4.2021) artikkelissa ’Your burnout is unique. Your recovery will be, too.’ (Heng&Schabram) käsitellään sitä, miten työuupumuksesta toipumiseen on monia eri teitä. Jokainen toipumistarina on omanlaisensa, mutta ideaa ja tukea voi koittaa hakea siitä, minkä monissa tapauksissa on havaittu toimivan.

Oman toipumisensa aktivoinnissa on tärkeätä ymmärtää, millaisesta uupumisesta on kyse.

HBR:n artikkelissa viitataan tutkimustuloksiin, jotka tunnistavat Maslachin mallin mukaisesti burnoutin ilmenevän joko uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisyytenä tai laskeneena ammatillisena itsetuntona, joka usein johtaa tehottomuuteen. Konkreettinen tutkimuksen antama vinkki on, että omaan väsymykseen kannattaa reagoida osoittamalla myötätuntoa itseään kohtaan; ottamalla aikaa itsestä huolehtimiseen, tekemällä itselle mielihyvää tuottavia ja palauttavia asioita. Jos taas huomaa itsessään kyynisyyteen yhdistettävää etääntymisen ja vieraantumisen tunnetta, kannattaa lähteä pelastamaan itseään hakemalla mahdollisuuksia osoittaa myötätuntoa ihmisille ympärillään; kuunteleva korva, kehu ja rohkaiseva sana voimaannuttaa sekä empatian antajaa että sen saajaa. Huolehtimalla toisista huolehtii siis myös itsestään. Jos ammatillinen itsetunto on kärsinyt, omaa itsearvostusta voi lähteä korjaamaan suuntautumalla joko toisen auttamiseen tai jonkin oman suorituksen aikaansaamiseen; joko toiselle tai itselle tärkeiden asioiden eteen ponnisteleminen voi olla uupumisesta palauttava suoritus. Itsestä ja omasta jaksamisesta huolehtiminen ei ole itsekästä. Ja aivan ylivoimaisesti paras tapa käsitellä burnoutia on luonnollisesti sen ennaltaehkäisy!   Lisätietoja: Harvard Business Review -artikkeli: https://hbr.org/2021/04/your-burnout-is-unique-your-recovery-will-be-too Maslach Burnout Inventory -työnkalu: https://workplacenordic.com/mbi-aws/ / Hilkka-Maija

Lue myös nämä

HumanClubin kausi 2022/2023

HumanClubin uusi kausi 2022/2023 HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja johtamisen

Scroll to Top