EECA® - Emergy Emotional Climate Audit
Rikas tunneilmasto johtaa menestykseen

Emergy Emotional Climate Audit® Logo

Tunneilmastokartoituksella seuraat ja mittaat tunneilmastoa.
Tunneilmasto voi olla organisaation menestystekijä ja kilpailuetu, tai se voi olla este tavoitteiden toteutumiselle.

Tiesitkö, että tunneilmasto on huipputiimien tuloksia parhaiten selittävä tekijä? Ja että organisaation tunneilmasto vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, yrityksen taloudelliseen tulokseen, tuottavuuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja asiakastyytyväisyyteen? 

 

Työntekijöiden työssään kokemista tunteista,  työyhteisön kyvystä käsitellä eri tunteita, psykologisesta turvallisuudesta ja psykologisten tarpeiden huomioimisesta koostuu jokaisen työyhteisön ainutlaatuinen tunneilmasto. Tämä tunneilmasto vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten suorituskykyyn työssä: se vaikuttaa energiatasoon, motivaatioon, vuorovaikutukseen, päätöksentekoon ja sitoutumiseen. 

Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitus tuo esille työhyvinvoinnin ja menestyksen keskeiset elementit

Emergyn tunneilmastokartoituksen perusteella löydämme organisaatiosi vahvuudet ja selkeät kehityskohteet. Millaisia tunteita työpaikalla koetaan? Miten sitoutuneita ihmiset ovat? Entä millaisella tasolla yksilöiden ja organisaation tunnetoimijuus ovat?

Voit hyödyntää tunneilmastokartoitusta:

 • Tunneilmaston, viihtyvyyden ja sitoutumisen seurannassa tiimi- ja organisaatiotasolla
 • Työhyvinvoinnin lisäämisessä
 • Tiimin yhteistyön edistämisessä
 • Organisaation toimintakulttuurin kehittämisessä
 • Tunneilmaston tietoisessa johtamisessa
 • Esihenkilötyön ja johtamistaitojen kehittämisessä
Ira opettaa KYARHEMista

Luo tunneilmasto joka mahdollistaa yhteisösi menestyksen!

Emergy Emotional Climate Audit® on kattava, tutkimuksiin pohjautuva ja käytännön läheinen työkalu tunneilmaston mittaamiseen. Tunneilmastokartoitus tuo näkyville organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä, joita voi olla muuten vaikea saada esiin:

Tunnetoimijuus

Miten yrityksessänne osataan tunnistaa, käsitellä ja hyödyntää omia ja muiden tunteita? Ovatko työntekijät taitavia käsittelemään omia tunteitaan ja muiden tunteita? Antaako organisaatiokulttuurinne tunteille riittävästi tilaa?

Tunnetoimijuusindeksi kuvaa organisaationne tunnetoimijuutta yksilön sekä työyhteisön tasolla. Yksilötasolla tunnetoimijuus tarkoittaa yksilöiden tunnetaitoja. Työyhteisötasolla tunnetoimijuus tarkoittaa työyhteisössä koettua psykologista turvallisuutta, tunnetaitoja yhteisötasolla, sekä organisaation positiivisia tunnekäytäntöjä.

Tunteet työpaikalla
Työpäivien aikana kohdataan tuhansia erilaisia tunteita ja ne vaikuttavat merkittävällä tavalla mm. yhteistyöhön, työsuoriutumiseen ja päätöksentekoon. Millaisia positiivisia ja negatiivisia tunteita organisaatiossasi viriää?

Työhön ja organisaatioon sitoutuminen

Organisaatioon ja työhön sitoutumisella tarkoitetaan työntekijän positiivista asennetta omaa organisaatiotaan ja työtänsä kohtaan. Sitoutunut työntekijä on sitoutunut organisaation arvoihin, tavoitteisiin ja tulevaisuuteen ja yrittää parhaansa organisaation hyväksi.

Emergy Emotional Climate Audit® on tutkimuksiin pohjaava, luotettava ja helppo käyttää!

 • Monipuolinen ja syvälle tunneilmastoon paneutuva työkalu tiimien ja organisaatioiden arvioimiseen
 • Pohjautuu laajaan tutkimukseen
 • Antaa käyttäjälle kattavat tiedot tunneilmastosta ja sen eri tekijöistä.
 • Kartoitus perustuu kätevään verkkokyselyyn jossa on 77 kysymystä
 • Kysely on lyhyt, oleelliseen keskittyvä ja nopea täyttää (10 – 15 minuuttia)
 • Tulokset esitetään suhteessa normiryhmään, jotta näet vertailun toisiin organisaatioihin.
 • Raportti on laadittu selkeällä  työelämän kielellä, jota on helppo ymmärtää
 • Raportti antaa yksityiskohtaista ja käytännönläheistä opastusta siitä, mihin kannattaa keskittyä kehittäessään haluttua tunneilmastoa.
 • Saatavilla suomeksi ja englanniksi (kysy lisää kieliversioita)

Miten pääsen käyttämään Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitusta?

EECA vertailuraportin yhteenvetosivu
Tunneilmastokartoituksen yhteenveto © Emergy 2022

Tunneilmastokartoituksen teettää aina tunneilmastokartoituksen käyttäjäksi sertifioitunut valmentaja.

Mikäli haluat teettää organisaatiollesi tai tiimillesi tunneilmastokartoituksen, voit tehdä sen kahdella tapaa:

Ole edelläkävijä ja ota työyhteisösi tunneilmasto haltuun!

Saat malliraportin ladattavaksesi täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Nimi(Pakollinen)

Tunneilmaston osa-alueet

Emergy Emotional Climate Audit® -tunneilmastokartoitus mittaa työyhteisön tunneilmastoa seuraavien tunnuslukujen avulla:

 • Tunnetoimijuus
  • Yksilö ja yhteisötasolla
 • Psykologisten perustarpeiden toteutuminen
 • Sitoutuminen
 • Tunteet työpaikalla

Tuloksia verrataan normiryhmään, joten näet helposti miten työyhteisösi tuloksesi peilaavat muihin yrityksiin.

Raportti on mahdollista teettää niin pienille tiimeille kuin kokonaisille organisaatioillekin.

Tunneilmasto
Tekijänoikeudet © 2022 Emergy® Kaikki oikeudet pidätetään.

Emergyn ja yliopistojen yhteinen tutkimus TUNTO-hankkeessa on osoittanut, että tunnetoimijuus liittyy positiivisesti organisaation tuottavuuteen siihen vaikuttavien elementtien kautta: tunneilmasto, työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja muutoshankkeiden onnistuminen.

Emergy Tunneilmastokartoitus® Kuukauden tavaramerkki!

Olemme erittäin ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että tuotteemme Emergy Tunneilmastokartoitus® (EECA®) on valittu Kuukauden tavaramerkiksi! Olemme valtavan ylpeitä työkalustamme, joka on kehitetty yhteistyössä Suomen huippuyliopistojen kanssa. Lue lisää alla olevasta artikkelista!

https://suojaatavaramerkki.fi/heinakuun-tavaramerkki-emergy-tunneilmastokartoitus/

Mitä asiakkaamme sanovat?

Scroll to Top