En förbryllande personlighetsutvärderingsupplevelse

Jaa artikkeli

Då jag sökte mitt nuvarande jobb ombads jag fylla i WorkPlace Big Five-profiltestet. Jag hade motstridiga känslor. ”Argh, ytterligare ett psykologtest! Jag antar att jag måste fylla i det, fastän jag inte skulle ha nån lust.” ”Vilka skelett ska de nu hitta i min garderob – och nej, nu ser de ju att jag är en dålig människa.” Men å andra sidan: ”Vad spelar det för roll, det är ju bara på skoj. Det är ändå omöjligt att på riktigt se något i ett test – och jag känner ju mig själv och vet hurdan jag är.” Jag lovade i varje fall göra WorkPlace Big Five-testet. Jag är ju taktfull till min natur.

Jag kom ihåg liknande test som jag gjort tidigare. Ibland har frågorna känts konstiga och totalt irrelevanta. Bland annat har jag svarat på frågor om att hoppa i lövhögar på hösten och andra konstigheter. Dessutom har det varit svårt att svara på frågorna och det har tagit länge att fylla i testen. Efteråt har det känts helt fånigt. Och inte har vi gått igenom resultaten heller, i alla fall inte på djupet, och jag kan inte minnas att jag skulle ha haft någon nytta av testen.

Frågorna i WorkPlace Big Five var en positiv överraskning

Döm om min förvåning då jag fick WorkPlace Big Five-frågorna framför mig. Frågorna var vettiga och handlade om helt normala arbetssituationer. Inga lövhögar här inte! Det var lätt att förstå frågorna och det kändes naturligt att svara på dem – jag behövde inte fundera på dem desto mera. Till exempel så minns jag att en fråga var: ”Vill du hellre att andra pratar på möten?” Det där påståendet passar perfekt på mig, jag tycker helt enkelt inte om att prata på möten. Jag är verkligen inte en sådan person som babblar på; jag vill inte ha uppmärksamhet – jag berättar nog sedan min åsikt (i allmänhet har jag nämligen nog åsikter) när någon frågar. Dessutom tycker jag att man snabbt och effektivt ska klara av mötena och få något till stånd, så att man inte pratar en massa onödigt strunt. Hur som helst, det var förvånansvärt enkelt att fylla i testet. Det tog bara drygt 10 minuter, till och med för en sådan finslipande perfektionist som jag. Jag gjorde det – och det kändes riktigt bra efteråt.

En djupgående responsdiskussion öppnar upp WorkPlace Big Five och ger insikter

Det var dags att höra domen. Jag fick en inbjudan till en personlig WorkPlace Big Five-responsdiskussion. I det här skedet hade det redan gått så lyckligt att jag hade fått jobbet jag sökte (så jag antar att resultaten inte var så dåliga i alla fall…). Min chef ville i varje fall gå igenom resultaten med mig personligen. Diskussionen började på ett överraskande sätt – jag fick utvärdera mig själv (vad i hela friden?) – och fick inte mina testresultat genast. Chefen berättade om Big Five-modellen och den kändes genast mycket logisk och intressant. Och han betonade att det inte finns några rätt eller fel svar, inga bra eller dåliga resultat – utan varje personlighet är unik. Jag har ingen psykologisk utbildning, men den här modellen kändes genast lätt att förstå, också för en lekman.

I Big Five-modellen delas personligheten in i fem delområden (huvudegenskaper), som används för att beskriva människans beteende. I WorkPlace Big Five är huvudegenskaperna reaktionskänslighet, extroversion, anpassning, originalitet och målmedvetenhet. Utöver de här används 23 underegenskaper för att kartlägga personligheten, vilket gör bedömningen mycket heltäckande. Fascinerande!

Min chef förklarade modellen mycket konkret och bra. Vi gick först igenom min egen bedömning av mig själv och sedan fick jag mina resultat. Och jo, de kändes rätt! Det är lustigt, min bild av mig själv var just sådan här, men jag skulle aldrig ha kunnat beskriva mig själv så här noggrant och detaljerat, än mindre skulle jag ha fått det nedskrivet på ett så här logiskt sätt. Hur i hela friden skulle min chef ha kunnat se så här djupt ”in i mig” under bara ett par arbetsintervjuer om han inte haft tillgång till det här verktyget?

Människor går inte omkring med en handbok till den egna personligheten. Vi människor är som böcker, och det går inte att bedöma oss endast utifrån skalet, eller pärmen. Det tar mycket tid att lära känna någon. Men nu hade min chef med hjälp av WorkPlace Big Five en mycket realistisk bild av mitt arbetsjag – så snabbt och enkelt! Också min chef hade gjort WorkPlace Big Five-testet och visst precis vilken sorts person han ville ha till teamet för att stöda hans egen personlighet. Under responsdiskussionen tittade vi också på hans resultat och diskuterade öppet om möjligheter och utmaningar för våra personligheter på jobbet. Vi såg att en del av våra huvudegenskaper var fullständiga motpoler – vilket är bra, för då kompletterar vi varandra! Perfect match!

WorkPlace Big Five hjälper teamen

Nu har jag haft det här jobbet i två år. Vårt team fungerar fortfarande bra. Vi återkommer regelbundet till våra WorkPlace Big Five-profiler och använder dem som hjälp (vårt team har vuxit under de senaste åren och alla medlemmar är profilerade). Till exempel har vi konstaterat att vi har en sådan teamprofil att vi ibland behöver använda en utomstående facilitator för att vi ska få fram andra perspektiv på vår verksamhet.

Det är jätteskönt att jobba på ett ställe där vi känner varandras bekvämlighetszoner. Man behöver inte låtsas, utan man får vara sig själv. Tack vare WorkPlace Big Five kan min chef ta i beaktande om jag någon gång måste göra något utanför min bekvämlighetszon. För mig var det en lättnad att få veta att jag är en ambivert (en personlighet mellan introvert och extrovert). Ta till exempel en mässa: på förhand är jag alldeles skräckslagen inför tanken på att vara värdinna på en mässa – jag skulle inte ens vilja delta – men då jag sedan faktiskt är där, så älskar jag stämningen och att småprata med människor. Efteråt är jag alldeles slut och stänger helst in mig på kontoret utan att prata med någon de följande dagarna. Det är så fint att min chef förstår det här och ger mig möjlighet och utrymme att återhämta mig. Ja, och de där mötena… Tack vare testet förstår min chef att det är helt ok att jag inte tar så stor plats på möten. Jag är bara sådan – han kommer ihåg det och frågar sedan efter min åsikt då det behövs. WorkPlace Big Five ger nämligen konkreta tips och råd för hur man bäst samarbetar med olika personligheter.

Motivationen kommer naturligt då man är på rätt jobb

WorkPlace Big Five har öppnat upp en helt ny värld för mig och ett nytt sätt att granska mig själv och mitt team. Det underlättar då jag känner till mina egna bekvämlighetszoner och det underlättar ännu mera då mina kolleger också känner till dem (sina egna och andras). Det här hjälper mig att göra mitt jobb nu och att planera för framtiden. Min egen motivation har höjts. Det känns fantastiskt att via WorkPlace Big Five få vetenskapligt bevis för att jag är i en roll som är optimal för min personlighet. Jag får använda mina styrkor och jag har ett jobb som jag trivs med. Motivationen finns inne i mig, och den kommer naturligt. Det är ögonöppnande och lyfter teamets dynamik till en ny nivå då man får en analys av teamet och kollegerna. Jag rekommenderar WorkPlace Big Five – du kan bli positivt överraskad!

/ Liisa

Lue myös nämä

Känn dig själv och dina kolleger

WorkPlace Big Five är ett profileringsverktyg för arbetspersonligheten, som kan hjälpa en att lära känna sig själv och sina kolleger bättre. Man har nytta av

Skrolla till toppen