WorkPlace Big Five Profile™
Personligheten har betydelse

Vilka är dina naturliga beteenden och bekvämlighetszoner?

Ett av de centrala resultaten från Big Five-undersökningarna av arbetslivet är att människor trivs och presterar bäst i sådana arbetsuppgifter och i en sådan miljö som passar deras Big Five-profiler. Vi får mera till stånd i sådana team och organisationer där man tar olika personligheter i beaktande och drar nytta av dem.

WorkPlace Big Five Profile™
Profileringsverktyg för både individer och team

WorkPlace Big Five Profile™ är ett effektivt profileringsverktyg för både individer och team. Verktyget är baserat på aktuell personlighetsforskning och används i allt fler organisationer i världen.

WorkPlace Big Five är ett utmärkt verktyg för teamutveckling, för bedömning och utveckling av ledarskapsfärdigheter, för karriärplanering, för att bedöma rekryteringsbehov och för att förstärka effekten av coaching.

Vill du?

 • Lära känna dig själv bättre?
 • Utveckla teamets eller ledningsgruppens verksamhet?
 • Bygga upp team och ledningsgrupper på ett optimalt sätt genom att dra nytta av olika personligheters starka sidor?
 • Utveckla förmanskapet?
 • Skapa utvecklings- och karriärplaner för människor?
 • Fatta välgrundade rekryteringsbeslut?
 • Försäkra dig om att alla jobbar med det de är bäst lämpade för?
 • Förstärka personalens samarbetsförmåga?
 • Hjälpa till att lösa konflikter på arbetsplatsen?

WorkPlace Big Five är skräddarsytt för arbetslivet, det är pålitligt och enkelt att använda

 • Ett mångsidigt profileringsverktyg för individer och team; också 360°-utvärdering
 • Bygger på en forskningsbaserad pålitlig personlighetsmodell
 • Frågeformuläret är kort, fokuserat och snabbt att fylla i (10–20 minuter)
 • Innehåller ett konkret och tydligt språk, som användarna har lätt att förstå
 • Ger dig djupgående och noggranna resultat snabbt
 • Finns på flera språk (också på svenska)
 • Har flera olika normgrupper att välja mellan
 • Fokuserar på det praktiska och ger tydliga tips om hur det lönar sig att jobba med olika sorters personligheter

Hur kan jag börja använda WorkPlace Big Five?

Man tolkar inte resultaten från WorkPlace Big Five Profile™ själv, utan alltid tillsammans med en certifierad WorkPlace Big Five Profile™-coach. Man beställer rapporten (utvärderingen) via samma coach. Det är enkelt!

Vänta inte längre, utan dra nytta av WorkPlace Big Five-profilerna redan idag!

Big Five: personlighetens fem delområden

Big Five-personlighetsmodellen är modern, väl undersökt och pålitlig. Den är en allmänt accepterad ”standard” för personlighetsundersökningar och används ofta som referens i bedömningen av hur väl andra personlighetsbedömningsverktyg fungerar. Därför kan Big Five-modellen kallas ”personlighetsbedömningsverktygens moder”.

I Big Five-modellen delas människans personlighet in i fem delområden (huvudegenskaper). Utgående från egenskaperna kan man beskriva människors beteende. Huvudegenskaperna i WorkPlace Big Five är:

 • Reaktionskänslighet (N)
 • Extroversion (E)
 • Originalitet (O)
 • Anpassning (A)
 • Målfokusering (C)

Utöver dessa undersöks personligheten via 23 underegenskaper i WorkPlace Big Five.

Vad våra kunder säger

Skrolla till toppen