Teamsimulation om konfliktsituationer och emotionellt temperament
Spela fram ett tätare team

Vill du skapa och stärka psykologisk trygghet

Forskning visar att den viktigaste orsaken till framgångsrika team är psykologisk trygghet. Hur kan man i praktiken stärka den psykologiska tryggheten i ett team? Kunde atmosfären vara mera öppen och konstruktiv? Delar man idéer med varandra? Vågar teammedlemmarna ta risker i interaktionen med varandra? Hur i hela friden ska man kunna ta itu med de här frågorna på ett konkret sätt? Hur kan man skapa platser för människor att mötas och bli hörda? Allt börjar med att man känner sig själv och sina kolleger bättre.

Teamsimulation om konfliktsituationer och emotionellt temperament
Locka snabbt fram en öppen diskussion

Ett roligt och bra sätt att stimulera till en öppen diskussion i ett team är att spela teamsimulationen om konfliktsituationer och emotionellt temperament. Simulationen för teamet bort från arbetskontexten till en fiktiv situation, där teammedlemmarna får lära sig om varandra och hur olika teammedlemmar upplever olika situationer. Spelet hjälper dem att förstå hur olika teammedlemmar upplever varandra, och om upplevelsen skiljer sig från den egna bilden. Det här roliga sättet att behandla frågorna skapar öppenhet och förtroende i teamet.

Varför använda simulationen?

 • Den gemensamma simulationen på 2-4 timmar sammanför teamet.
 • Simulationen gör deltagarna medvetna om deras antaganden och stimulerar omedelbart givande diskussioner.
 • Det roliga i simulationen lättar upp atmosfären och bygger förtroende.
 • Simulationen uppmuntrar teamet att tillsammans reflektera över hur olika upplevelser och tillvägagångssätt kan vara till nytta för dem.
 • Simulationen triggar diskussioner om rollerna i teamet.
 • Den öppna diskussion som uppstår under spelet ger en bra grund för fortsatt utvecklingsarbete med teamet (resultaten fås i en rapport).

Simulationen passar både när- och distansteam

 • Målgrupp: i första hand riktat till etablerade team, men spelet kan också fungera som en rolig och ovanlig aktivitet t.ex. under en kick-off för ett nytt projektteam.
 • Passar både när- och distansteam.
 • Lämplig gruppstorlek: optimalt för 4-12 personer. Tekniskt kan man genomföra simulationen med grupper på 3-20.
 • Längd: ca 2-4 timmar.
 • Simulationen består av en självevaluering och ett spel, där teamet bedömer hur olika teammedlemmar skulle agera i olika fiktiva situationer.
 • För att kunna spela behöver alla deltagare en dator, en smarttelefon eller en surfplatta.
 • Mest fruktbara blir diskussionerna ifall deltagarna har en WorkPlace Big Five-profil från förr, men det är inte ett krav för att kunna delta i spelet.
 • Språk: tills vidare är simulationen och rapporterna tillgängliga på finska och engelska.

*Spelet motsvarar inte en WorkPlace Big Five Profile™ profilering.

Hur kan jag börja använda spelet?

Teamsimulationen om konfliktsituationer och emotionellt temperament spelas aldrig utan en facilitator, utan alltid tillsammans med en certifierad WorkPlace Big Five Profile™-konsult.

Teamsimulationen beställs via samma konsult. Det är enkelt!

Du kan antingen:

Spela dig till ett bättre teamarbete!

Ett roligt sätt att se folks naturliga sätt att agera och reagera

Kombinationerna av personlighetsdrag, som profileringsverktyget WorkPlace Big Five Profile™ visar oss, för med sig vissa naturliga sätt att agera och reagera. Med den nya teamsimulationen om konfliktsituationer och emotionellt temperament kan man på ett roligt sätt synliggöra betydelsen av olika beteendemönster i team. Den nya teamsimulationen om konfliktsituationer och emotionellt temperament har utvecklats i samarbete med SmoothTeam.

Berättelsen i simulationen:

Ert företag äger en sommarstuga som personalen får hyra. Men, nu blåser förändringens vindar. Det här är en historia om era gemensamma ansträngningar. Övningen består av nio situationer. I varje situation ska ni avgöra vilken person i ert team som med största sannolikhet skulle reagera i enlighet med beskrivningen i spelet. Efter varje situation följer en faciliterad diskussion, där alla motiverar sina val, ger och får respons och hör de andras åsikter.

Vad våra kunder säger

Skrolla till toppen