Referenser
Workplace Nordic

kati-stenius-

Personligheten är grunden vi står på, men EQ beaktar människan som en helhet. Genom att förstå vår emotionella intelligens och känna till våra förmågor kan vi bättre lära känna oss själva och utvecklas. EQ-i 2.0 är en heltäckande och konkret metod för att utvärdera emotionell intelligens. Det bästa är att den fokuserar på personens välmående, vilket är det viktigaste för många. Genom att kombinera de två verktygen WorkPlace Big Five och EQ-i 2.0 kan jag skapa en givande helhet för kunden, oberoende av vilka teman vi avhandlar i coachningen.

Kati Stenius

Coach, rekryteringskonsult, The Work Lagoon Oy
Jarmo_Manner_web_BoMentisOy

WorkPlace Big Five: Jag använder WorkPlace Big Five-verktyget i mitt arbete med att utveckla ledningsgrupper och coacha individuella ledare och tycker att det är till stor nytta. Verktyget kan hjälpa en att hitta en personlig och effektiv ledarstil och skapar fantastiska möjligheter att dra nytta av gruppers olikheter. Med hjälp av verktyget går det enkelt att synliggöra styrkor och svagheter i gruppers sätt att tänka och verka. I konfliktsituationer ökar WorkPlace Big Five förståelsen för de olika parternas sätt att verka och ger verktyg för att hitta nya samarbetsformer.

EQ-i: Mina kunder har ansett det speciellt nyttigt att se hur de olika komponenterna i emotionella intelligensen är i balans. Dessa insikter har lett till stora förändringar i sätten att leda och kommunicera, med mycket goda resultat som följd.

Jarmo Manner

CEO-coach
Tomi Tuomasjukka by Jarno Artika

Jag använder MBI + AWS-skalorna i mitt jobb som coach för ledare och chefer. Den här metoden har varit användbar för att mäta hur bra mina kunder orkar på jobbet. Ett av de vanligaste målen i ledarskapscoachning är välmående på jobbet, och personens egna erfarenheter är alltid utgångspunkten för vårt arbete. Det är också viktigt att sätta personens erfarenheter av att orka i perspektiv. Det har varit väldigt användbart då mätningen visat t.ex. att “bara 12 % av jämförelsegruppen orkar sämre än du”. Det är en ögonöppnare, som ger perspektiv på det egna måendet, och som kan förhindra att man kör helt slut på sig själv. På det sättet kan man på riktigt börja jobba med saken och söka metoder för att förändras. Frågeformuläret Areas of Worklife är också ett nyttigt verktyg för att hitta de faktorer som påverkar måendet negativt. I ett fall gick vi igenom resultaten tillsammans med kundens förman. I diskussionen kom det fram att en orsak till att kunden inte mådde bra var att ledningsgruppen hade ignorerat HR-frågor som kunden hade drivit på. Förmannen blev medveten om situationen, vilket skapade en möjlighet till förändring.

Tomi Tuomasjukka

Ledarskapscoach, Työluotsi Oy
Ikigai Assessments valmentajat

EQ-i 2.0-kursen var mycket välorganiserad. Webbkursen gav oss goda grundkunskaper och den interaktiva utbildningssessionen fördjupade dem. Vi tyckte att kursen var på en lämplig nivå och den gjorde oss verkligen redo att börja använda metoden, vilket bekräftades av provet i slutet av kursen. Det är bra att utbildarna ser till att de som använder metoden faktiskt klarar av det.

Elina Suutarinen & Inka Malmberg-Rajaniemi

Psykologikonsulter, IKIGAI Assessments Oy
Erkki Levä

WorkPlace Big Five är det överlägset bästa utvärderingsverktyg jag hittills har använt. Det är klart och kompakt och kommer träffsäkert åt de mest centrala delarna av arbetspersonligheten. Det är ett mycket användbart verktyg i olika sammanhang, t.ex. då personer ska väljas till olika poster, då man vill utveckla ledningsgrupper och i coaching.

Erkki Levä

Ledande psykolog, Arespartners
WeLaB 19b (003)

Vid The WeLaBillä har vi använt Maslach Burnout Toolkit i samband med ledarskaps- och teamcoachning. MBI har fungerat väldigt bra för att starta diskussioner om utmattning. Också i de fall där ingen har lidit av utmattning, har AWS och de sex delområdena i arbetslivet gett värdefull information om hur väl personen passar in i arbetsplatskulturen. Det här har i sin tur gett upphov till många intressanta och givande diskussioner, t.ex. om värden eller rättvisa.

Riina Laiho & Hanna Westerholm

Ledarskaps- och teamcoacher, The WeLab
Pekko Nieminen 2022.png

Grunden till ett gott ledarskap är djup självkännedom och en förståelse för vad ens handlingar beror på och vad de kan leda till. Detta är också en förutsättning för att man ska kunna förstå olikheter och andra människors beteenden. Med dessa utgångspunkter kan man skapa ett framgångsrikt team, oberoende av om det handlar om en ledningsgrupp, ett projektteam eller vilket team som helst. WorkPlace Big Five-profileringen hjälper både individen och hela gruppen. Man kan också ha nytta av profileringen då man vill förstärka den psykologiska tryggheten och tilliten i en organisation – och den ger möjligheter till förändring och utveckling.

Pekko Nieminen

Founder, Executive advisor & principal consultant, Ave Group
Ben N

WorkPlace Big Five-profilen har många praktiska fördelar. För erfarna ledare kan den fördjupa insikter de fått från tidigare utvärderingar av personligheten eller prestationsförmågan och ge dem en möjlighet att fokusera på specifika utvecklingsområden. För nya ledare och förmän erbjuder den en lättbegriplig ram för deras personliga och professionella utveckling. För coacher är den ett enkelt och trovärdigt verktyg, som med sin praktiska infallsvinkel kan hjälpa människor att utveckla sina färdigheter och tänkesätt.

Ben Nothnagel

Ledarskapscoach och internationell föreläsare
Antti Aro-2

Terveystalo strävar efter mätbara resultat i allt kundarbete. Vi använder WorkPlace Big Five, eftersom dess vetenskapliga grund är stark och det går att skapa konkreta utvecklingsplaner utgående från resultaten. Våra arbetsplatspsykologer använder verktyget för att förbättra välmågan både hos individer och i arbetsgemenskaper. WorkPlace Big Five-profilering ingår också i den förmansutbildning vi erbjuder våra kunder.

Antti Aro

Ledande arbetsplatspsykolog, Terveystalo
ares2

Goda ledare är emotionellt intelligenta. De förmår leda och engagera personalen och får bättre resultat till stånd. De kan tolka sina egna känslor och tror på sig själva. Samtidigt är de skickliga på att uttrycka sina åsikter och känslor. De är optimistiska, flexibla och stresståliga. Goda ledare drar nytta av sin självkännedom och objektivitet i beslutsfattandet. Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid ledarnas emotionella kompetens vid rekryteringar. Vi använder den vetenskapligt validerade EQ-i 2.0-skalan i utvärderingar av emotionell intelligens för att hjälpa våra kunder hitta emotionellt intelligenta nyckelpersoner. Man kan också utveckla sin emotionella intelligens, så alla kan bli bättre på det.

JANNE MARTTINEN & VESA HILEVAARA

Seniorkonsulter, Arespartners
tommi-1920x0-c-default_

Jag har använt Workplace Nordic 360°-verktyget tillsammans med WorkPlace Big Five-profileringen i utvecklingen av ledningsgrupper och team. Workplace Nordic 360° ger svaret på en fråga som ofta uppstår under profileringen: “Om min självevaluering ser ut så här, hur månne andra människor ser på mitt beteende i olika situationer?”. Workplace Nordic 360° konkretiserar och synliggör den egna personligheten och ger utrymme för kommentarer. Via Workplace Nordic 360° kan man få verbaliserad respons på sitt beteende, uppdelat enligt de olika personlighetsdragen. En sådan här direkt respons på beteendet är väldigt nyttigt i sig, och stöder och fördjupar de insikter och den nytta man får av WorkPlace Big Five. Det går också att skräddarsy och utvidga Workplace Nordic 360° till olika utvecklingsbehov i en organisation.

Tommi Lindholm

VD, utbildare, Brik
Kuva_KH

En av de viktigaste framgångsfaktorerna vid Canon är ett högkvalitativt coachande ledarskap som utgår från våra värden. De senaste åren har vi i ledarskapsutvecklingen fokuserat på energiledarskap på individnivån, teamnivån och organisationsnivån. Canon behövde en metod för att hjälpa förmännen identifiera sina egna naturliga personlighetsdrag i förmansarbetet och förstå hur deras styrkor och utvecklingsområden påverkar deras egen energi och personerna i deras närhet. Förmännen tyckte att WorkPlace Big Five personlighetsutvärderingen och Workplace Nordic 360° var tydliga helheter, som ökade självkännedomen och effektiviteten i deras ledarskap. Konceptet med en energitank har blivit en del av vardagen i vår organisation och kommer säkert att hjälpa individerna och teamen att styra sin energi utgående från vad situationen kräver.

WorkPlace Big Five-rapporterna är informativa och ger mycket material för en förbättrad självkännedom och självutveckling. I framtiden kommer vi att använda WorkPlace Big Five-verktyg både i rekryteringen och i utvecklingen av kompetens och ledarskap i hela organisationen. Under min karriär har jag haft möjligheten att använda flera olika utvärderingsverktyg, och WorkPlace Big Five är ett av de bästa tack vare dess klarhet, vetenskapliga validitet och användarvänlighet.

Katja Hautala

Human Resources Director, Canon Oy
Juha Martikainen

WorkPlace Big Five: Under de 20 år som jag jobbade som chef använde jag flera olika verktyg för att analysera personligheten. De senaste åren har jag jobbat som coach för chefer på högre nivåer och har gjort en bred jämförelse av olika verktyg. Mitt val föll på WorkPlace Big Five, eftersom jag tycker att det fungerar bäst för självkännedom och självutveckling. Verktyget tar självkännedomen till så djupa nivåer att det till och med kan vara smärtsamt. Mina kundförhållanden är ofta långvariga och jag använder vanligen WorkPlace Big Five för att behandla olika teman under flera års tid.

Jag beställer också alltid Leader and Capacitor-rapporterna, som fördjupar självkännedomen via de så kallade “blends”, som går in på kombinationen av olika personlighetsdrag. Rätt kombination kan ge enorma styrkor på vissa områden och naturligt stärka kompetenserna. På motsvarande sätt kan vetskapen om en mindre lyckad kombination av personlighetsdrag hjälpa en att hitta möjliga fallgropar, som i värsta fall kunde leda till att karriären avslutas. När jag gick WorkPlace Big Five-utbildningen sa jag: “Jag önskar att jag hade känt till allt det här som 30-årig VD”. Ofta hör jag liknande kommentarer från dem jag coachar. Lyckligtvis får jag coacha många unga ledare, som får lära sig dessa saker redan i början av karriären.

EQ-i: Jag använder allt oftare verktyget EQ-i 2.0 för att utvärdera mina kunders emotionella intelligens. Då jag nämner att EQ har fem gånger större betydelse för framgången än IQ säger de: “Då beställer vi en sådan utvärdering direkt.” Vissa ledare har ansett att man borde göra en EQ-i-utvärdering tidigare i coachingprocessen, eftersom det var den som på riktigt synliggjorde de egna styrkorna och utvecklingsområdena. Betydelsen av EQ-bedömningen är stor då man vill utvecklas som ledare, eftersom man medvetet kan utveckla och förändra saker. Jag jämför vanligen EQ-i-rapporten och BarOn-delen om emotionell intelligens i WorkPlace Big Five Leader-rapporten och hittar ofta intressanta korrelationer.

Juha Martikainen

Executive coach, Hälsa

WorkPlace Big Five Profile –certifierade konsulter

Namn Företag Kontaktinformation
Simelius Susanne IKIGAI Assessments Oy susanne(at)ikigai-assessments.fi
Salmikannas Tuija Haus
Ikävalko Sanna Taitotalo sanna.ikavalko(at)taitotalo.fi
Roth Soile Second Self soile(at)secondself.fi
Marttinen Janne Arespartners janne.marttinen(at)arespartners.fi +358 400 426 127
Honkanen Kalle kalle(at)parempiote.com
Matikainen Nelli Aktia Pankki Oyj / Aktia Bank Abp Nelli.Matikainen(at)aktia.fi
Zashev Peter Hanken & SSE Executive Education peter.zashev(at)hankensse.fi +358 40 708 5151
Lehtinen Maisa Terveystalo Pasila maisa.lehtinen(at)terveystalo.com
Toivanen Laura Hälsa laura.toivanen(at)halsa.fi +358 50 5245302

EQ-i 2.0™ –certifierade konsulter

Namn Företag Kontaktinformation
Sirén Rina Miltton rina.siren(at)miltton.fi
Bange Saara Aalto University Executive Education saara.bange(at)aaltoee.fi +358 40 353 8398
Ahto Anna Shortum anna.ahto(at)shortum.fi
Rinne Jari Conmentor Ky jari(at)conmentor.fi
Vuohtoniemi Sari True Potential sari.vuohtoniemi(at)truepotential.fi +358 41 466 6073
Pitkänen Eeva Novetos Oy eeva.pitkanen(at)novetos.fi +358 400 7070 11
Manner Jarmo jama(at)welho.com +358 40 52 62 396
Westerholm Hanna The WeLaB hanna(at)thewelab.fi
Kariniemi Merja Teknologian tutkimuskeskus VTT merja.kariniemi(at)vtt.fi
Rantanen Jarkko Emergy Oy jarkko(at)emergywork.com +358 50 528 4808

Emergy Emotional Climate Audit® -certifierade konsulter

Name Company Contact information
Leppänen Ira Emergy Oy ira(at)emergywork.com +358 40 8308 280
Rantanen Jarkko Emergy Oy jarkko(at)emergywork.com +358 50 528 4808
Rissanen Päivi paivi.rissanen(at)iki.fi +358 40 7021516
Rautio Ellariina Teknologian tutkimuskeskus VTT Ellariina.Rautio(at)vtt.fi
Katajisto Hilkka-Maija Workplace Nordic hilkka-maija(at)workplacenordic.com +358 400 173 924
Wenström Sanna Oulu University of Applied Sciences (Oamk) sanna.wenstrom(at)oamk.fi
Kuuri Leena Wesentra Oy leena.kuuri(at)wesentra.com
Poskiparta Hanna Novetos Oy hanna.poskiparta(at)novetos.fi +358 400 811693
Pelkonen Eija Sitkeä Selviytyjä eija.pelkonen(at)sitkeaselviytyja.fi
Michelsson Erica Workplace Nordic erica(at)workplacenordic.com

Maslach Burnout Toolkit –konsulter

Namn Företag Kontaktinformation
Aminoff Pirkko Mind Avenue Oy pirkko.aminoff(at)mindavenue.fi +358 50 3038263
Eloranta Tarja KM Future Ky tarja.eloranta(at)kmfuture.fi +358 45 227 5021
Labbas Liselotte Evolv Oy liselotte.labbas(at)evolv.fi
Katajisto Hilkka-Maija Workplace Nordic hilkka-maija(at)workplacenordic.com +358 400 173 924
Dahlblom Christina Flo Co christina(at)dahlblomsparks.com +358 50 563 6927
Tuorila Liisa Tapojärvi Oy liisa.tuorila(at)tapojarvi.fi
Tuomasjukka Tomi Työluotsi Oy Tomi.tuomasjukka(at)tyoluotsi.fi +358 50 433 9049
Vuohtoniemi Sari True Potential sari.vuohtoniemi(at)truepotential.fi +358 41 466 6073
Morikawa Merit Terveystalo
Haavisto Virpi Avantage Oy virpi.haavisto(at)avantage.fi +358 50 576 3025
Rinne Jari Conmentor Ky jari(at)conmentor.fi
Roth Soile Second Self soile(at)secondself.fi
Remes Saara WD Work Design Oy saara.remes(at)workdesign.fi +358 50 555 5430
Hjelt Carola Kitchen of Insights Oy carola(at)kitchenofinsights.com +358 505 707 806
Saara Siltala HR Plus Oy saara(at)hrplus.fi
Hautala Jaana Oivaltamaan Oy jaana.hautala(at)oivaltamaan.fi +358 50 340 6288
Rissanen Merja Mindpower mrissanen(at)yahoo.com +358 405554561
Salonen Anne Tresentio Oy anne.salonen(at)tresentio.fi +358 400 795 371
Ämmälä Elina Springi Oy elina.ammala(at)springi.fi +358 400 74 88 35
Ritatörmä Päivi Bird & Bird Attorneys Ltd. Paivi.Ritatorma(at)twobirds.com
Tiililä Maarit Maarit Tiililä Oy maarit(at)tiilila.fi +358 40 516 3321
Berglind Anna CapMan Group anna.berglind(at)capman.com
Alén Heli Heli Alén Oy heli(at)helialen.fi +358 40 7551613
Hukari Anniina Taito Training Oy anniina(at)taitotraining.fi + 358 50 570 0856
Ek-Petroff Sari Suomen Asiakastieto Oy +358407606626
Martikainen Juha Hälsa juha.martikainen(at)halsa.fi +358 50 322 4417
Fast Maija Bird & Bird Attorneys Ltd. Maija.Fast(at)twobirds.com
Westerholm Hanna The WeLaB hanna(at)thewelab.fi
Kankaanrinta Tarja +358 400 912 836
Brushane Soile Tresentio Oy soile.brushane(at)tresentio.fi +358 40 864 4656
Korsoff Anna Bird & Bird Attorneys Ltd.
Itäaho Marjo OP marjo.itaaho(at)op.fi
Klemetti Terhi The X Search terhi(at)thexsearch.com
Leppänen Ira Emergy Oy ira(at)emergywork.com +358 40 8308 280
Brazhnik Alex Alex Brazhnik - Leadership/Team Consultant brazhnika(at)gmail.com +79261151510
Stenius Kati The Work Lagoon Oy kati.stenius(at)theworklagoon.fi +358 400 436437
Niemelä Anitta Anitta Niemelä Oy anitta.niemela(at)anittaniemela.fi +358 40 742 1110
Muhonen Timo Corporate Condition timo(at)corporatecondition.com +358505646734
Laiho Riina The WeLaB riina(at)thewelab.fi
Valto Kirsi Evolv Oy kirsi.valto(at)evolv.fi

Teamsimulation om konfliktsituationer och emotionellt temperament -konsulter

Namn Företag Kontaktinformation
Tuorila Liisa Tapojärvi Oy liisa.tuorila(at)tapojarvi.fi
Tuomasjukka Tomi Työluotsi Oy Tomi.tuomasjukka(at)tyoluotsi.fi +358 50 433 9049
Haavisto Virpi Avantage Oy virpi.haavisto(at)avantage.fi +358 50 576 3025
Hukari Anniina Taito Training Oy anniina(at)taitotraining.fi + 358 50 570 0856
Muhonen Timo Corporate Condition timo(at)corporatecondition.com +358505646734
Saarela Tuula Ba tuula.ba(at)tuulasaarela.com +358 50 5004515
Poikkijoki Sari-Anne Åma Oy sari-anne.poikkijoki(at)ooma.fi +358 50 5167399
Pitkänen Eeva Novetos Oy eeva.pitkanen(at)novetos.fi +358 400 7070 11
Leppänen Ira Emergy Oy ira(at)emergywork.com +358 40 8308 280
Martikainen Juha Hälsa juha.martikainen(at)halsa.fi +358 50 322 4417
Skrolla till toppen