Organisationsanalyser
Förstå helheten på djupet

Företag som är föregångare vill förstå sina organisationer på djupet.

Vet du hurdana personer som jobbar i din organisation? Hurdana personlighetsdrag har t.ex. försäljarna eller toppförsäljarna i förhållande till andra arbetstagare? Hur skiljer sig framgångsrika arbetstagare från andra i organisationen? Finns det tecken på risker för utbrändhet i din organisation?

Svaren på bland andra de här frågorna kan du få via våra organisationsanalyser. I organisationer där man medvetet uppmärksammar och tar till vara personers olikheter kan man säkerställa personalens vämående och framgång.

Organisationsanalyser
Vad kan man undersöka?

Du kan specialbeställa skräddarsydda analyser utgående från de resultatrapporter som våra verktyg ger. Frågeställningarna anpassas alltid till de enskilda organisationerna. I analyserna kan man koppla ihop resultaten om personligheten, emotionella intelligensen, 360°-analysen, riskerna för utmattning och arbetstagarnas uppfattning om arbetsplatsen. Utgångspunkten för analysen är de individuella rapporter som fås från våra verktyg och annan information som finns i organisationen.

Exempel på frågor som kan undersökas:

  • Hurdan är organisationens allmänna WorkPlace Big Five-profil och hur skiljer den sig t.ex. från andra finländska arbetstagare?
  • Hurdan personlighetsprofil har företagets ledningsgrupp och hur skiljer den sig från finländska ledare generellt?
  • Hur skiljer sig ledningsgruppen från de övriga arbetstagarna i företaget?
  • Hurdana är försäljarna i förhållande till andra som jobbar i företaget? Och hurdana är toppförsäljarna?
  • Vad tycker arbetstagarna om arbetsplatsen och vilka faktorer kan påverka om de känner utmattning eller engagemang?
  • Har välmåendet på arbetsplatsen förändrats (uppföljning)?
Leadership personalitytraits comparison
Leadership personalitytraits comparison

Analyserna sätter fart på verksamhetsutvecklingen

Enligt våra kunder är organisationsanalyserna verkliga ögonöppnare. De har bland annat förstått sambandet mellan utmattning och personlighetsdrag. Tack vare detta har de kunnat anpassa verksamheten proaktivt. De har också få veta vad som skiljer toppförsäljare från andra och det här kan vara till hjälp i rekryteringar. De har också bättre förstått resultaten från olika personalundersökningar.

Analyserna ger organisationerna en riktning för hur de kan utveckla verksamheten och säkerställa att personalen orkar. Vi får mera till stånd i team och organisationer där de proaktivt kan ta i beaktande skillnaderna mellan olika personer.

Hur beställer jag en organisationsanalys?

Observera att vi alltid baserar analyserna på våra verktyg (WorkPlace Big Five Profile, EQ-i 2.0, Workplace Nordic 360° eller Maslach Burnout Toolkit). Därför behöver vi få tillgång till rapporterna för alla de personer som ingår i analysen.

Du kan antingen beställa organisationsanalysen från din egen certifierade samarbetspart eller direkt från oss, ifall du själv är en certifierad användare.

Titta under ytan i din organisation!

Vad våra kunder säger?

Namn(Obligatoriskt)
När du skickar det här formuläret kan vi kontakta dig via e-post eller telefon. Dina personuppgifter (namn, e-post, telefon och all annan information du ger) behandlas inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt lagen. Genom att skicka formuläret godkänner du vår registerbeskrivning och sekretesspolicy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skrolla till toppen