Maslach Burnout Toolkit™
Se till att du orkar

Kan du ingripa i riskfaktorerna för utbrändhet i tid?

I Finland lider en fjärdedel av arbetsrelaterad utmattning. Det är oerhört viktigt för både individen och organisationen att man kan förhindra utmattning. Genom att preventivt minska på riskfaktorerna kan man åstadkomma mycket: öka välmåendet, förbättra trivseln och höja kvaliteten på arbetet.

Vi kan minska på personalens frånvaro eller förhindra att folk säger upp sig. Därför är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid riskfaktorerna för utbrändhet i organisationen. Det lönar sig att ingripa i de faktorer som försämrar välmåendet på jobbet redan innan utbrändheten ger upphov till allvarliga konsekvenser för både individen och organisationen.

Maslach Burnout Toolkit™
Vidta medvetna åtgärder för att förhindra utbrändhet

Det vetenskapligt testade verktygspaketet Maslach Burnout Toolkit™ (MBI + AWS) kan på ett tillförlitligt sätt bedöma riskfaktorerna för utbrändhet. Det är bättre att förebygga problemen än att bli utbränd eller låta andra bli utbrända. Med hjälp av vårt verktygspaket kan du kartlägga riskfaktorerna för utbrändhet i arbetsmiljön.

Maslach Burnout Toolkit™ hjälper dig med:

 • Att leda dig själv
 • Coachning
 • Ledarskapsutveckling
 • Att följa upp engagemanget och välmåendet i organisationen (kollektiv lägesbild)
 • Att utveckla organisationskulturen
Work-life balance

Kartlägg snabbt och enkelt potentiell utbrändhet och arbetstagarnas uppfattningar om arbetsplatsen

 • Du kan tillförlitligt mäta hur omfattande en potentiell utmattning är och bedöma de sannolika orsakerna till den.
 • Du kan bedöma arbetstagarnas välmående och engagemang.
 • Vi är de enda som kan erbjuda Maslach Burnout Toolkit på finska (du kan också använda det på engelska).
 • Online-frågeformuläret är kort (44 frågor) och går snabbt att fylla i (10-15 minuter).
 • Du får djupgående och precisa resultat snabbt.
 • Rapporten är grundlig och hjälper dig att tolka resultaten själv.
 • Du kan få rapporter både för individer och grupper.
 • Rapporten hjälper dig att tolka utvärderingens resultat, men den är inte ett diagnostiskt verktyg.

Hur kan jag börja använda MBI + AWS?

För att få en bra förståelse av resultaten från MBI + AWS-rapporten, tolkar man den alltid tillsammans med en coach. Man beställer rapporten (utvärderingen) via samma coach. Det är enkelt!

Et är dags att utvärdera välmåendet och engagemanget i arbetsmiljön!

Maslach Burnout Toolkit™: Maslach Burnout Inventory™ (MBI) + Areas of Worklife (AWS)

Maslach Burnout Toolkit™ är ett effektivt verktygspaket för att bedöma hur omfattande utbrändheten är och vilka de sannolika orsakerna till den är. Verktyget bygger på bred vetenskaplig forskning (Maslach & Leiter). MBI + AWS undersöker förekomsten av utbrändhet, vilken typ av utbrändhet det handlar om och upplevelser av hur väl man passar in i arbetsgemenskapen.

Maslach Burnout Inventory (MBI) är det mest kända, undersökta och använda verktyget för att undersöka utbrändhet internationellt. Med MBI-skalan bedöms man hur ofta man upplever:

 1. Utmattning (ingen energi)
 2. Cynism (ingen entusiasm)
 3. Professionell självkänsla (förlorat självförtroende)

Areas of Worklife (AWS) är ett kort frågeformulär som kompletterar MBI. Dess tillförlitlighet och relevans har påvisats i flera professionella kontexter. Det undersöker arbetstagarnas uppfattningar om arbetsplatsen, vilka kan bidra till om de känner sig engagerade eller utmattade på jobbet.

Vad våra kunder säger?

Skrolla till toppen