EQ-i 2.0®
Emotionell intelligens - nyckeln till framgång för individer och organisationer

EQ-i 2.0®
Kan du dra nytta av och utveckla din emotionella intelligens?

Forskning visar att mycket framgångsrika personer är bra på emotionell intelligens. Emotionell intelligens är en förmåga som kan främja både ens egen och andras framgång och välmående. Det handlar inte om en bestående egenskap, utan tvärtom, så ändrar den med tiden och du kan också medvetet utveckla din emotionella intelligens på valda områden.

Emotionell intelligens är inte något diffust, utan man kan beskriva och mäta den på konkreta sätt med det vetenskapligt testade verktyget Emotional Quotient-Inventory 2.0®. Organisationer vinner på att ha emotionellt intelligenta anställda och det lönar sig att mäta emotionell intelligens. EQ-i 2.0 används i över 60 länder, bland annat för rekrytering och i utvecklingsprojekt i företag såsom Google, GE och Intel.

Emotionell intelligens är konkret

“Samarbetsvillig”, “Du kommunicerar bra både med kolleger och kunder”, “En skicklig lagspelare”, “Du passar så bra in i alla team”… Det här är egenskaper som uppskattas på arbetsmarknaden. Har du någonsin tänkt på att de här egenskaperna är konkreta exempel på emotionell intelligens?

Du kan utnyttja mätning av emotionell intelligens i:

 • Ledarskapsutveckling
 • Urval (tillsammans med personlighetsprofilering)
 • Organisationsutveckling
 • Coaching
 • Teambuilding

Analysera din emotionella intelligens och utveckla den

 • Analysera din emotionella intelligens och utveckla den
 • EQ-i 2.0® är en mångsidig, psykometrisk metod för att bedöma emotionell intelligens. En 360°-bedömning erbjuds också.
 • Det första vetenskapligt validerade mätinstrumentet för EI
 • 133 frågor som mäter emotionell intelligens, som det tar 15-30 minuter att besvara.
 • En lättläst rapport som beskriver styrkorna och utvecklingsområdena i ens emotionella intelligens.
 • Finns på flera språk (också på svenska).

Hur kan jag börja använda EQ-i?

Man tolkar inte resultaten från EQ-i 2.0® själv, utan alltid tillsammans med en certifierad EQ-i 2.0®-coach. Man beställer rapporten (utvärderingen) via samma coach. Det är enkelt!

Var en föregångare – börja mäta emotionell intelligens!

EQ-i2.0® Modellen

EQ-i 2.0 ger en övergripande EI-poäng (Total EI), som delas upp i fem sammansatta poäng som mäter fem olika aspekter av emotionella och sociala förmågor:

 • Självuppfattning
 • Självuttryck
 • Mellanmänskliga förmågor
 • Beslutsfattande
 • Stresshantering

Dessa delas i sin tur upp i totalt 15 delskalor (bl.a. självkänsla, självhävdelse, empati, problemhantering och flexibilitet).

I din rapport får du både en helhetsbedömning av din emotionella intelligens och dina resultat på alla delområden.

Base-rad på ursprungliga BarOn EQ-i skriven av Reuven Bar-On, copyright 1997. Copyright © 2011 Multi-Health Systems Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Vad våra kunder säger

Skrolla till toppen