Bli certifierad
Workplace Nordic

Vill du lära dig använda våra verktyg?
Delta i certifieringen eller våra utbildningar

Utbildningarna och certifieringskurserna är öppna för alla. De passar bäst för HR-personal, konsulter, coacher och alla som jobbar med att utveckla organisationer eller individer. Observera att endast certifierade konsulter kan delta i fortsättningskurserna.

WorkPlace Big Five Profile™ Certifiering

 • Workplace Nordics två dagar långa certifieringskurs ger rätt att använda profileringsverktyget självständigt.
 • Som en del av certifieringen får du bekanta dig med din egen Big Five-profil och fördjupar samtidigt din självkännedom.
 • I samband med certifieringen lär du dig intressanta och nyttiga saker om människans personlighet.
 • Som en del av certifieringen får du öva dig att göra en profilering med stöd av en coach och därtill får du användarstöd också i fortsättningen.
 • Efter certifieringen blir du en del av det snabbt växande nätverket av WorkPlace Big Five-användare.
 • Ingen licens eller andra fasta kostnader.
 • Certifieringskursen passar bra för HR-personal, konsulter, coacher och alla som jobbar med att utveckla organisationer och individer.

EQ-i 2.0® Certifiering

 • Workplace Nordics certifieringskurs ger rätt att använda EQ-i 2.0 verktyget självständigt.
 • I certifieringen fördjupar du dig i modellen för emotionell intelligens i EQ-i 2.0, som organisationer runt om i världen har använt i nästan 20 år.
 • Som en del av certifieringen får du mäta din egen emotionella intelligens och tips för hur du kan utveckla dina färdigheter.
 • Som en del av certifieringen får du användarstöd att mäta emotionella intelligens också i fortsättningen.
 • Efter certifieringen blir du en del av det snabbt växande nätverket av WorkPlace Big Five-användare.
 • Ingen licens eller andra fasta kostnader.
 • Certifieringskursen passar bra för HR-personal, konsulter, coacher och alla som jobbar med att utveckla organisationer och individer.

Supercertifiering
WorkPlace Big Five Profile™ + EQ-i 2.0®

Varför nöja sig med ett verktyg då du samtidigt kan få tillgång till båda? För att du ska få en så djup förståelse som möjligt rekommenderar vi varmt den kostnadseffektiva supercertifieringen (innehåller både WorkPlace Big Five och EQ-i 2.0 certifiering).

Maslach Burnout Toolkit™-utbildning

 • Maslach Burnout Toolkit™-utbildningen stöder användningen av verktygspaketet.
 • Utbildningen räcker 2-3 timmar och inkluderar din egen Maslach Burnout Inventory (MBI) och Areas of Worklife (AWS)-rapport. Priset är 250 euro + moms per person.
 • Man kan beställa och använda verktygspaketet via oss också utan utbildningen.
 • Ingen licens eller andra fasta kostnader.
 • Certifieringskursen passar bra för HR-personal, konsulter, coacher, psykoterapeuter och alla som jobbar med att utveckla organisationer och individer.

Ta i bruk supertrion!
WorkPlace Big Five Profile™ + EQ-i 2.0® + Maslach Burnout Toolkit™

Du kan använda våra verktyg antingen separat eller tillsammans. Då du vill få en helhetsbild av riskfaktorerna för utbrändhet, identifiera personers naturliga tendenser och hitta de bästa konkreta sätten att förbättra välmågan och resultatet på jobbet är denna supertrio ditt bästa val. Trion fungerar bra för att planera din egen verksamhet eller för att coacha ditt team eller dina klienter.

En ingående syn på utveckling

Maslach Burnout Toolkit™-indikatorerna på välmående på jobbet, WorkPlace Big Five-personlighetsprofilen och EQ-i 2.0-analysen av emotionell intelligens är alla var för sig värdefulla då du vill utveckla välmåendet och prestationsförmågan för en individ, ett team eller en organisation. Det är ingen slump att just dessa tre ingår i vårt utbud. Alla verktygen bygger på vetenskaplig forskning och är internationellt kända och uppskattade. Tillsammans ger verktygen en så djupgående infallsvinkel på såväl individuell som gruppnivå att det är berättigat att kalla dem en “supertrio”.

 • Vi rekommenderar att man börjar med en kombination av MBI och AWS. Man kommer ingen vart om man vidtar utvecklingsåtgärder i ett skede då personen redan är på gränsen till utbrändhet. Och om det finns belastande faktorer i arbetsmiljön, bör man åtgärda dem först.
 • Genom att använda WorkPlace Big Five-personlighetsprofilen kan man planera utvecklingsåtgärder som tar i beaktande de stress- och energifaktorer som hänger ihop med personligheten.
 • EQ-i 2.0-analysen av emotionell intelligens hjälper en att fokusera utvecklingsåtgärderna rätt, för att få effektiva och mätbara resultat.

Fortsättningskurser för certifierade

Vi erbjuder våra kunder olika fortsättningsutbildningar, t.ex.:

 • WorkPlace Big Five Profile™: teamsimulation om konfliktsituationer och emotionellt temperament
 • Fortsättningskurs för certifierade användare av WorkPlace Big Five Profile™: WorkPlace Big Five blendit (på finska)
 • Workplace Nordic 360º -utbildning

Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar och kurser.

Vad våra kunder säger?

Namn(Obligatoriskt)
När du skickar det här formuläret kan vi kontakta dig via e-post eller telefon. Dina personuppgifter (namn, e-post, telefon och all annan information du ger) behandlas inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt lagen. Genom att skicka formuläret godkänner du vår registerbeskrivning och sekretesspolicy.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Skrolla till toppen