Workplace Nordic Blog

Dela den här artikeln:

Känn dig själv och dina kolleger

WorkPlace Big Five är ett profileringsverktyg för arbetspersonligheten, som kan hjälpa en att lära känna sig själv och sina kolleger bättre.

Man har nytta av att känna andra så bra som möjligt i par- eller teamarbete, i rekryteringsprocesser och i ledarskapet, berättar Workplace Nordics Hilkka-Maija Katajisto. Då chefen känner sina anställda kan hen ta deras olika personligheter i beaktande i kommunikationen, då hen fördelar arbetsuppgifter och bygger upp team. Det gör arbetet mer effektivt.

– En ny ledningsgruppsordförande konstaterade att han sparade in åtminstone ett halvt års tid då han snabbt kunde lära känna sitt team via profileringen.

Tack vare profileringen har man som arbetstagare också lättare att förstå de krav som ställs på arbetsplatsen och kan sätta dem i förhållande till ens naturliga sätt att agera. Sällan har man möjlighet att alltid jobba precis så som man skulle vilja. Då är det bra att känna igen de situationer där man måste stretcha så att man kan ladda batterierna i förväg. Det gör att man orkar bättre på jobbet och minskar risken för utbrändhet.

Maximal potential

Enligt Katajisto finns det en stor förståelse i företagen för att varje situation och organisation är unik. Det är inte heller bara en typs personlighet som blir en bra arbetstagare.

– Målet är att få fram personens maximala potential, så att man förstår hur hen agerar naturligt och hur hen fungerar i teamet och i arbetsgemenskapen, sammanfattar Katajisto.

Big Five-modellen är vida erkänd av psykologer som ett bra verktyg för att förklara skillnader i människors personligheter. WorkPlace Big Five bygger direkt på den här modellen och är gjord specifikt för arbetslivets behov.

– Många har sagt att de inte hade trott att man skulle få så djupgående resultat med så här enkla frågor. Verktyget är effektivt eftersom det är forskningsbaserat, säger Katajisto.

Katajisto tar som exempel en VD och en styrelseordförande som upplevde att någonting skavde mellan dem. Ingen av dem kunde sätta fingret på vad det var. Då båda profilerades kom det fram att styrelseordföranden var en person som hade svårt att lita på andra människor, medan VD:n var precis tvärtom. Samarbetet började fungera mycket bättre då de båda förstod skillnaderna mellan personligheterna och kunde ta dem i beaktande.

– Personerna i sådana här situationer är ofta väldigt lättade: man kan prata om problemen utan att det upplevs som en attack på den andra personen. Det finns ingen idealprofil, utan många olika, och det viktiga är att man förstår dem.

 

Huvudegenskaper

✱ WorkPlace Big Five-verktygets fem huvudsakliga personlighetsdrag:

  • reaktionskänslighet
  • extroversion
  • originalitet
  • anpassning
  • målfokusering

Text: Suvi Huttunen. Översättning: Jenny Stenberg-Sirén

Relaterade artiklar:

Skrolla till toppen