För att människor ska känna sig själva och andra

Olika personligheter skapar både utmaningar och möjligheter i ett team och i en organisation. Känner du dig själv? Och hur väl känner du till din arbetskamrats personlighet? Är du intelligent också på en emotionell nivå?

Undersökningar visar att den avgörande faktorn för högpresterande team är psykologisk trygghet. Allt bygger på att man känner sig själv, att man har en förmåga att göra val och att man kan uttrycka sig på ett öppet och empatiskt sätt. Välmående och goda resultat går hand i hand och stärker både den egna och organisationens framgång.

Workplace Nordic främjar, utvecklar och stöder användningen av noga utvalda, högklassiga utvärderingsverktyg för individer och team över hela världen. Workplace Nordic erbjuder också certifieringsutbildningar för de verktyg vi representerar. Våra kunder är företag, konsulter och coacher och de använder verktygen bland annat i utvecklingsprojekt med ledningsgrupper och arbetsteam, för karriärplanering och i rekryteringar.

Läs mer om våra verktyg

Ett av de centrala resultaten från Big Five-undersökningarna av arbetslivet är att människor trivs och presterar bäst i sådana arbetsuppgifter och i en sådan miljö som passar deras Big Five-profiler. Vi får mera till stånd i sådana team och organisationer där man tar olika personligheter i beaktande och drar nytta av dem.

Ett roligt och effektivt sätt att åstadkomma en öppen diskussion i ett team är teamsimulationen om konfliktsituationer och emotionellt temperament. I simulationen flyttas teamet bort från arbetskontexten till en fiktiv situation, där teammedlemmarna får lära sig om varandra och hur olika teammedlemmar upplever olika situationer…

Forskning visar att mycket framgångsrika personer är bra på emotionell intelligens. Emotionell intelligens är en förmåga som kan främja både ens egen och andras framgång och välmående. Det handlar inte om en bestående egenskap, utan tvärtom, så ändrar den med tiden. Du kan också medvetet utveckla din emotionella intelligens på valda områden. Emotionell intelligens är inte något diffust, utan man kan beskriva och mäta den på konkreta sätt…

I Finland lider en fjärdedel av arbetsrelaterad utmattning. Det är oerhört viktigt för både individen och organisationen att man kan förhindra utmattning. Genom att preventivt minska på riskfaktorerna kan man åstadkomma mycket: öka välmåendet, förbättra trivseln och höja kvaliteten på arbetet. Vi kan minska på personalens frånvaro eller förhindra att folk säger upp sig…

Vad våra kunder säger

Skrolla till toppen