Maslach Burnout Toolkit™
Varmista jaksamista

Huomaatko tarttua työuupumuksen riskitekijöihin ajoissa?

Suomessa joka neljäs kokee työuupumuksen oireita. Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää yksilöille ja organisaatioille. Tarttumalla työuupumuksen riskitekijöihin ennaltaehkäisevällä otteella voimme tehdä hyvinkin paljon; lisätä hyvinvointia, parantaa tyytyväisyyttä ja työn laatua.

Voimme vähentää poissaoloja, lähtöä ja vaihtuvuutta. Tästä syystä työuupumusta aiheuttaviin tekijöihin on tärkeätä kiinnittää huomiota organisaatiotasolla. Jaksamista rapauttaviin juurisyihin kannattaa puuttua jo ennen kuin uupumisesta koituu vakavia seurauksia yksilöille ja organisaatiolle.

Maslach Burnout Toolkit™
Ennaltaehkäise uupumista tietoisesti

Työuupumuksen riskitekijöitä voidaan arvioida luotettavasti tieteellisesti tutkitulla työkalupaketilla Maslach Burnout Toolkit™ (MBI + AWS). On parempi ratkaista ongelmia ennakkoon kuin uupua tai antaa muiden uupua. Työkalupakettimme antaa sinulle oivallisen välineen kartoittaa työympäristössä uupumusta aiheuttavia tekijöitä.

Maslach Burnout Toolkit™ auttaa sinua:

 • Itsensä johtamisessa
 • Coachingissa
 • Esihenkilötyön ja johdon kehittämisessä
 • Organisaation jaksamisen ja sitoutumisen seurannassa (kollektiivinen tilannekatsaus)
 • Organisaation toimintakulttuurin kehittämisessä
Work-life balance

Kartoita helposti ja nopeasti mahdollista työuupumusta sekä työntekijän käsityksiä työpaikan ominaisuuksista

 • Voit luotettavasti mitata mahdollisen työuupumuksen laajuutta ja arvioida sen todennäköisiä syitä
 • Pystyt arvioimaan työntekijöiden hyvinvointia ja työn imua
 • Maslach Burnout Toolkit on saatavilla yksinoikeudella kauttamme suomeksi (voit käyttää työkalua myös englanniksi)
 • Online-kysely on lyhyt (44 kysymystä), ja nopea täyttää (10 – 15 minuuttia)
 • Syvälliset ja tarkat tulokset nopeasti
 • Raportti on perusteellinen ja auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia itsenäisesti
 • Saatavilla yksilö- ja ryhmäraportit
 • Raportti auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia, mutta se ei ole diagnostinen työkalu

Miten pääsen aloittamaan MBI + AWS:n käyttämisen?

MBI + AWS -raporttia tulkitaan parhaan ymmärryksen varmistamiseksi yhdessä valmentajan kanssa. Raportit (arvioinnit) tilataan myös saman valmentajan kautta. Helppoa!

Ryhdy nyt arvioimaan hyvinvointia ja työn imua!

Maslach Burnout Toolkit™: Maslach Burnout Inventory™ (MBI) + Areas of Worklife (AWS)

Maslach Burnout Toolkit™ on tehokas työkalupaketti työuupumuksen laajuuden ja todennäköisten syiden arvioimiseen ja sen taustalla on laaja tieteellinen tutkimus (Maslach & Leiter). MBI + AWS tarkastelee työuupumuksen ilmenemistä, mahdollisen työuupumuksen laatua sekä koettua henkilökohtaista yhteensopivuutta työyhteisön keskeisten osa-alueiden kanssa.

Maslach Burnout Inventory (MBI), ’työuupumuksen arviointimenetelmä’, on kansainvälisesti tunnetuin, käytetyin ja tutkituin työuupumuskysely. MBI-asteikolla arvioidaan, miten usein koetaan:

 1. Uupumusasteista väsymystä (kadonnut energia)
 2. Kyynistyneisyyttä (kadonnut into)
 3. Ammatillista itsetuntoa (kadonnut itseluottamus)

Areas of Worklife (AWS), ‘työelämän osa alueet’, on lyhyt MBI:tä täydentävä kyselylomake, jonka luotettavuus ja pätevyys on osoitettu useissa ammatillisissa ympäristöissä. Se arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, kokevatko he työnimua vai työuupumusta.

Mitä asiakkaamme sanovat?

Scroll to Top