Maslach Burnout Toolkit™ -käyttökoulutus

Auta tunnistamaan työuupumus ajoissa!SEURAAVA KÄYTTÖKOULUTUS (etänä):

15.5.2024 klo 9-11

Tiesitkö, että Suomessa joka neljäs kokee työuupumuksen oireita?

Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää sekä yksilöille että organisaatioille. Työuupumuksen syntyyn ratkaisevalla tavalla vaikuttavia tekijöitä on tieteellisen tutkimuksen avulla pystytty tunnistamaan. On tärkeää, että organisaatiot, johtajat ja meistä itse kukin uskaltaa tietoisesti tutkailla omaa tilannettaan ennakoivien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Tarttumalla työuupumuksen riskitekijöihin ennaltaehkäisevällä otteella voimme tehdä hyvinkin paljon; lisätä hyvinvointia, parantaa tyytyväisyyttä ja työn laatua. Voimme vähentää poissaoloja, lähtöä ja vaihtuvuutta.

Haluatko vaikuttaa ja arvioida työuupumuksen riskitekijöitä?

   Ole edelläkävijä ja varaa paikkasi koulutukseen!   

TYÖUUPUMUKSEN RISKITEKIJÖIDEN ARVIOIMINEN AUTTAA YKSILÖIDEN JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMISESSÄ

Kartoita mahdollista työuupumusta ja sen syitä helposti ja luotettavasti Maslach Burnout Toolkit™ -työkalupaketin avulla!

  • Voit luotettavasti mitata työuupumuksen laajuutta ja arvioida sen todennäköisiä syitä, sekä yksilö- että ryhmätasolla.
  • Pystyt arvioimaan työntekijöiden hyvinvointia ja työn imua.
  • Online-kysely on lyhyt (44 kysymystä) ja nopea täyttää (10 - 15 minuuttia).
  • Saat syvälliset ja tarkat tulokset nopeasti.
  • Raportti on perusteellinen ja auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia itsenäisesti.
  • Huomio! Raportti auttaa tulkitsemaan arvioinnin tuloksia, mutta se ei ole diagnostinen työkalu.

Etänä järjestettävän käyttökoulutuksen hinta on 250 EUR + alv 24 % / hlö ja se sisältää oman Maslach Burnout Inventory (MBI) + Areas of Worklife (AWS) -raporttisi. Koulutuksen jälkeen et maksa mitään kiinteitä maksuja - maksat ainoastaan työkalun käytöstä toteutuneen mukaan.

Koulutus sopii hyvin HR-henkilöstölle, konsulteille, coacheille, psykoterapeuteille sekä kaikille organisaatioiden/ihmisten kehittämistyötä tekeville.

Mitä asiakkaamme sanovat?

"Olemme The WeLaBillä käyttäneet Maslach Burnout Toolkit -arviointia johtaja- ja tiimivalmennusten yhteydessä. MBI on toiminut loistavana keskustelun avaajana työuupumukseen liittyen ja vaikka työuupumusta ei olisikaan ollut, on AWS ja sen työelämän kuusi osa-aluetta antaneet erinomaista tietoa henkilön yhteensopivuudesta ympäröivään työpaikkakulttuuriinsa. Tästä ollaan saatu monia mielenkiintoisia sekä oivalluttavia keskusteluja, esimerkiksi arvoihin tai oikeudenmukaisuuteen liittyen."

- Riina Laiho ja Hanna Westerholm (johdon- ja tiimien valmentajat, The WeLaB)

"Käytän MBI + AWS -mittausta työssäni johdon ja esimiesten työnohjaajana. Asiakkaan jaksamisen mittatikkuna tämä menetelmä on osoittautunut varsin oivalliseksi. Johdon työnohjauksessa jaksamisen ylläpitäminen on yksi tavallisimpia tavoitteita ja jokaisen henkilön oma kokemus on aina lähtökohta asian käsittelyyn. Olennaista on myös suhteuttaa jaksamiskokemus johonkin yleisempään. Olen huomannut erittäin hyödylliseksi, kun mittaus kertoo, että ”vain 12 prosenttia vertailuryhmästä kokee huonompaa jaksamista kuin sinä”. Se kolahtaa, se laittaa omalle jaksamisen kokemukselle mittasuhteet ja riisuu viimeisetkin pärjäämisen ja sinnittelyn aikomukset. Tämä avaa tietä tilanteen todelliselle käsittelylle ja muutoksen avainten etsimiselle. Mittaukseen sisältyvä työelämän osa-alueiden luotaus on myös hyvä työkalu jaksamiseen vaikuttavien asioiden jäljittämiseen. Erään asiakkaani mittausta käytiin läpi hänen esimiehensä kanssa ja työn huono palkitsevuus nousi esiin. Keskustelu paljasti, että kyse ei ollut palkkauksesta vaan henkilön ajamien henkilöstöasioiden ohittamisesta johtoryhmässä. Esimies tuli tietoiseksi tilanteesta ja muutokselle avautui mahdollisuus."

- Tomi Tuomasjukka (johdon valmentaja, Työluotsi Oy)

VOIT LUOTTAA TYÖKALUPAKETTIIN

Maslach Burnout Toolkit™: Maslach Burnout Inventory™ (MBI) + Areas of Worklife (AWS)

Maslach Burnout Inventory (MBI), ’työuupumuksen arviointimenetelmä’, on kansainvälisesti tunnetuin, käytetyin ja tutkituin työuupumuskysely.

Areas of Worklife (AWS), 'työelämän osa alueet’, on lyhyt MBI:tä täydentävä kyselylomake, jonka luotettavuus ja pätevyys on osoitettu useissa ammatillisissa ympäristöissä. Se arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, kokevatko he työnimua vai työuupumusta.

©2024 Workplace Nordic | www.workplacenordic.com | Rekisteriseloste

Share on X (Twitter)Share on LinkedInShare on Youtube