EQ-i 2.0®
Tunneäly - yksilöiden ja organisaation menestyksen sekä hyvinvoinnin salaisuus

EQ-i 2.0®
Osaatko hyödyntää ja kehittää tunneälyäsi?

Tutkimusten mukaan tunneäly on menestyjien ja työelämän huippujen hallitsema taito. Tunneäly on taito, jolla voimme edesauttaa omaa ja muiden menestystä sekä hyvinvointia. Tunneäly ei ole pysyvä ominaisuus, vaan päinvastoin ihmisen tunneäly muuttuu ajan mittaan ja voimme tietoisesti kehittää sitä halutuilla osa-alueilla.

Tunneäly ei ole jotain epämääräistä, vaan sitä voidaan mitata ja kuvata tieteellisesti tutkitulla työkalulla Emotional Quotient-Inventory 2.0®. Organisaatiot hyötyvät tunneälykkäistä työntekijöistä ja tunneälyä kannattaa mitata. EQ-i 2.0 onkin käytössä yli 60 maassa, mm. yrityksissä kuten Google, GE ja Intel rekrytoinneissa ja kehitysohjelmissa.

Tunneäly on konkreettista

”Yhteistyökykyinen”, ”Kommunikoit sujuvasti niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin kanssa”, ”Näppärä tiimipelaaja”, ”Sulahdat vaivattomasti tiimiin kuin tiimiin”… Ominaisuuksia, joita nykyään monilla työpaikoilla arvostetaan. Oletko koskaan ajatellut, että nämä ominaisuudet ovatkin samalla konkreettisia esimerkkejä tunneälystä?

Voit hyödyntää tunneälyn mittausta:

 • Johtajuuden kehittämisessä
 • Henkilövalinnoissa (yhdessä persoonallisuusprofiloinnin kanssa)
 • Organisaation kehittämisessä
 • Johdon valmennuksessa
 • Tiimin yhteistyön rakentamisessa

Tunnista tunneälysi ja kehitä taitojasi

 • EQ-i 2.0® on monipuolinen, psykometrinen tunneälyn arviointimenetelmä; myös 360° -arviointi
 • Ensimmäinen tieteellisesti validoitu tunneälymittari
 • 133 tunneälyä mittaavaa kysymystä, joihin vastaamiseen menee n. 15 – 30 minuuttia
 • Helppolukuinen raportti, joka kuvaa tunneälyn vahvuudet sekä kehittämisalueet selkeästi
 • Useita kieliversioita käytettävissä. Tällä hetkellä saatavilla suomeksi kysymysten osalta (raportit esim. ruotsiksi tai englanniksi)

Miten pääsen aloittamaan EQ-i:n käyttämisen?

EQ-i 2.0® -raporttia ei tulkita yksin, vaan siitä keskustellaan aina yhdessä sertifioidun EQ-i 2.0 -valmentajan kanssa. Raportit (arvioinnit) tilataan myös saman sertifioidun valmentajan kautta. Helppoa!

Ole edelläkävijä ja ota avuksesi tunneälyn mittaus!

Saat malliraportin ladattavaksesi täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Nimi(Pakollinen)

EQ-i 2.0® Tunneälyn malli

EQ-i 2.0 -mallissa on yksi kokonaispistemäärä tunneälylle. Sen lisäksi tunneälyn malli on jaoteltu viiteen tunneälyn pääosaamisalueeseen:

 • itsensä havainnointi
 • itsensä ilmaiseminen
 • vuorovaikutus
 • päätöksenteko
 • stressin hallinta.

Lisäksi tunneäly eritellään 15 alatekijään (tunneälyn spesifisempiä taitoja; mm. itsearvostus, jämäkkyys, empatia, ongelmanratkaisu ja joustavuus).

Omassa raportissasi saat tunneälysi kokonaisarvion lisäksi tuloksesi kaikista malliin sisältyvistä tunneälyn osatekijöistä.

Pohjautuu alkuperäiseen BarOn EQ-i -malliin, jonka on luonut Reuven Bar-On, tekijänoikeudet 1997. Tekijänoikeudet © 2011 Multi-Health Systems Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitä asiakkaamme sanovat?

Scroll to Top