Maailma muuttuu nopeasti, mikä osaltaan vaikuttaa merkittävästi organisaatioiden tunneilmastoon. Organisaatiot, jotka osaavat tietoisesti johtaa tunneilmastoaan menestyvät.

- Haluatko oppia lisää?

Tarjoamme sinulle maksuttoman oppaan, jonka avulla voit auttaa parantamaan työpaikan tunneilmastoa.

LATAA OPAS

Tunteilla on valtava vaikutus hyvinvointiin ja suorituskykyyn työpaikalla.

Tämä ei ole mielipidekysymys. Teetpä mitä työtä tahansa, teoissasi ovat aina tunteet mukana. Työelämän tutkimuksissa on viime aikoina kiinnitetty yhä vahvemmin huomiota siihen, miten työyhteisöjen tunneilmasto muodostuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa.

Aiemmin saatettiin ajatella, että työ on pelkkää suorittamista. Töihin tullaan, siellä tehdään tietyt tehtävät ja sitten pistetään päivän tai vuoron lopuksi ovi kiinni. Nykyään ymmärretään jo yksilön ja työn suhde kokonaisvaltaisemmin. Myös työpaikkojen tunneilmaston nähdään vaikuttavan niin yksilöiden hyvinvointiin työssä kuin organisaation koko tulokseenkin.

Hyvin johdettu tunneilmasto vahvistaa resilienssiä ja kantaa menestykseen.

Tiesitkö, että tunneilmasto on huipputiimien tuloksia parhaiten selittävä tekijä?

Tunneilmasto voi olla organisaation menestystekijä ja kilpailuetu, tai se voi olla este tavoitteiden toteutumiselle. Organisaation tunneilmasto vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, yrityksen taloudelliseen tulokseen, tuottavuuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Tämän MAKSUTTOMAN oppaan avulla voit parantaa työpaikan tunneilmastoa ja saada aikaan tuloksia.

Tästä pääset jyvälle tunneilmastosta

Tunneilmasto

Tunneilmasto syntyy tiimin tai organisaation jäsenten yhdessä kokemista ja ilmaisemista tunteista.

Huono tunneilmasto johtaa heikkoon motivaatioon, tiimityön puutteeseen, kyynisyyteen, suureen vaihtuvuuteen ja alhaiseen tuottavuuteen.

Hyvä tunneilmasto parantaa hyvinvointia, resilienssiä ja tiimityöskentelyä, vahvistaa työhön ja organisaatioon sitoutumista sekä parantaa tuottavuutta.


Tunneilmaston parantaminen

Tiesitkö, että organisaatiokulttuuri muuttuu hitaasti, mutta tunneilmasto voi muuttua jopa hetkessä? Nopein tapa parantaa tunneilmastoa on vahvistaa tunnetoimijuutta eli vahvistaa sekä yksilöiden tunnetaitoja että tapaa, jolla tunteita käsitellään työpaikalla.

Tunnetoimijuuden kehittämisen on osoitettu parantavan työpaikan ryhmähenkeä, yhteisiä toimintatapoja ja psykologista turvallisuutta, mitkä puolestaan auttavat tiimejä ja työyhteisöjä tekemään parempia päätöksiä ja saavuttamaan tavoitteensa.


Emergy® Emotional Climate Audit -tunneilmastokartoitus

Emergy® Emotional Climate Audit -tunneilmastokartoitus on kattava, tutkimuksiin pohjautuva ja käytännönläheinen työkalu työpaikan tunneilmaston keskeisten osatekijöiden mittaamiseen.

Tunneilmastokartoitus tuo näkyville tekijöitä, joita voi muuten olla vaikeaa saada esille: millaisia tunteita tiimissä tai koko organisaatiossa esiintyy; millä tasolla tunnetoimijuus ja psykologinen turvallisuus ovat organisaatiossa; miten sitoutunutta henkilöstö on työhönsä ja
organisaatioonsa. Tällainen tieto luo hedelmällisen perustan halutun tunneilmaston ja johtamisen kehittämiselle tiimissä tai koko organisaatiossa.


Oletko valmis aloittamaan tunneilmastotoimet?

Nappaa nyt käyttöösi tämä maksuton opas, joka auttaa sinua auttamaan apua tarvitsevia tiimejä tai kokonaisia organisaatioita.

Ei vaadi mitään ostoa.


Asiakaskokemuksia tunneilmaston kehittämisestä

"

Insinööritaustaisena olen oppinut, että maailma toimii järkisyin ja asiapohjaisesti. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että tunteilla on hirvittävän iso vaikutus organisaation suoriutumiseen. Maailma muuttuu nopeasti, ja se yhdistää kaikkia organisaatioita. Muutokseen suhtaudutaan yleensä aluksi tunteella ja mietitään, miten tämä vaikuttaa minuun? Valmennuksen myötä opitaan tunnistamaan, miksi itse kukin reagoi asioihin tietyllä tavalla. Se on puolestaan auttanut ymmärtämään ympäristöä ja saamaan nopeammin asioita eteenpäin. Keskustelu on nyt avoimempaa, asiakkaat osataan huomioida paremmin ja henkilöstötyytyväisyys kohentuu.

PETRI MÖLSÄ
Tampereen Tilapalvelut Oy, toimitusjohtaja

"

Valmennusten ansiosta meillä on lisääntynyt rohkeus ja taito ottaa puheeksi asioita, jotka ennen jätettiin käsittelemättä. Rehellisiä keskusteluja käydään nyt selvästi enemmän. Samalla kykymme kuunnella ja myös kuulla, mitä toinen sanoo, on vahvistunut.

HANNA SVINHUFVUD
Endress + Hauser Oy, HR Manager

Mistä on kyse?

Kenelle tarkoitettu?

Maksuton opas toimii johdantona Emergy® Emotional Climate Audit -tunneilmastokartoitukseen. Se on tarkoitettu konsulteille, coacheille, HR-henkilöille ja kaikille ammattilaisille, jotka haluavat olla tunneilmastokehityksen edelläkävijöitä.

Tämä opas toimii samalla myös otteena Emergy® Emotional Climate Audit -sertifioinnin sisällöstä.

Mitä sisältyy?

Maksuttomaan oppaaseen sisältyy:

  • Esimerkkiosuuksia Emergy® Emotional Climate Audit -tunneilmastokartoituksen malliraportista. Tunneilmastokartoituksen avulla voidaan mitata työpaikan nykyistä tunneilmastoa ja tunnistaa sekä kohdentaa tarvittavia kehittämistoimia.
  • 3 konkreettista askelta halutun tunneilmaston kehittämisen aloittamiseen.
  • Kokeile käytännössä ja huomaa pian konkreettisia tuloksia.

Workplace Nordicista

Workplace Nordic edistää, kehittää ja tukee tarkkaan valittujen maailmanluokan henkilö- ja tiimiarviointityökalujen käyttöä. Tarjoamme organisaatioille edustamiemme työkalujen sertifiointikoulutuksia. Asiakkaitamme ovat yritykset, konsultit ja coachit ja he käyttävät työkalujamme mm. johtoryhmien ja tiimien kehittämisessä, johdon kehittämisohjelmissa, urasuunnittelun apuna sekä rekrytoinnissa.

Aloita matkasi tunneilmaston mittaamisen asiantuntijaksi.

Ota ensimmäinen askel ja lataa alta maksuton opas, joka auttaa sinua auttamaan tiimejä ja organisaatioita!

Ei vaadi mitään ostoa.