Kategoria: Blogi

WorkPlace Big Five kokemuksia

WorkPlace Big Five kokemuksia

Kysyimme muutamalta asiakkaaltamme mietteitä ja kokemuksia WorkPlace Big Five Profile™ -työkalun käyttämisestä. Katso videolta, mitä vastauksia saimme. Asiakkainamme on useita konsultteja, johtamisen valmentajia ja HR-alan ammattilaisia. Videolla he kertovat omin sanoin kokemuksiaan WorkPlace Big Five Profile™ -työkalun käytöstä. Näet miten laajasti erilaisiin käyttötarkoituksiin työkalumme sopii.

Loma – kriisin paikka?

Loma – kriisin paikka?

Olet odottanut lomaa pitkään. Vihdoin pääset rentoutumaan ja päästämään irti työkiireistä. Mutta heti loman alussa huomaat että puolisollasi ja sinulla on aivan erilaiset käsitykset siitä miten päästetään irti arjesta. Toinen haluaa rentoutua kirjan parissa aurinkoa ottaen, toinen haluaa aktiviteettia aktiviteetin perään. Loma tuo persoonallisuuserot esille Stressillä on tapana korostaa kunkin persoonallisuuspiirteitä, mikä saattaa aiheuttaa kitkaa […]

Persoonallisuuksien tunteminen tehostaa tiimityötä

Persoonallisuuksien tunteminen tehostaa tiimityötä

Itsensä ja toisten tunteminen on avuksi johtamisessa ja rekrytoinneissa. Persoonallisuusprofiilit kertovat millaisia ihmisiä tiimissä on, ja minkälaisia ominaisuuksia tiimiin tarvitaan lisää. Kuvateksti: Aktian Johanna Alasuutari ja Carola Nilsson käyvät läpi WorkPlace Big Fiven antamaa raporttia. He korostavat, että raporttia ei koskaan tulkita yksin, vaan siitä keskustellaan aina yhdessä. WorkPlace Big Five auttaa ymmärtämään, miten erilaisia persoonallisuuksia […]

Tunnista persoonasi, toimi tuloksekkaasti

Tunnista persoonasi, toimi tuloksekkaasti

Tämähän on kuin persoonallisuuden avoin lähdekoodi”, kiteytti eräs kehitysammattilainen ymmärryksensä persoonallisuuden Big Five –mallista. Vertaus on osuva – persoonallisuuden Big Five -mallin ympärillä tehdään valtavasti tutkimusta, joka on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Henkilö- ja tiimiprofilointityökalu WorkPlace Big Five Profile™  on rakennettu tämän mallin pohjalta. Edelläkävijäorganisaatioissa ihmiset tuntevat itsensä ja toisensa WorkPlace Big Fivea käytetään mm. johtoryhmien ja […]

Tutkitusti toimiva työkalu esimiestyön tueksi

Tutkitusti toimiva työkalu esimiestyön tueksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kaikki noin 200 johtaja- ja esimiesasemassa olevaa osallistuvat WorkPlace Big  Five -työkalun käyttöön osana johtamisen valmennuksia. Henkilöstönkehittämispäällikkö Sari Ek-Petroff sanoo, että kansainvälisesti käytetty ja tasokas kehittämismalli antaa osallistujille muutosjohtamisessa tarvittavia työkaluja. – Olemme projektiorganisaatio, jossa toimitaan tiimeissä ja vieläpä useilla eri paikkakunnilla. Meidän kaltaisessamme työyhteisössä muutos on jatkuvaa ja työskentely vaatii paljon itseohjautuvuutta. Haluamme […]

Nyt se on tutkittu: Suomi-pomo kaihtaa konflikteja ja tarvitsee omaakin aikaa

Nyt se on tutkittu: Suomi-pomo kaihtaa konflikteja ja tarvitsee omaakin aikaa

Suomalainen johtaja on kansainväliseen kollegaansa verrattuna luontaisesti vähemmän sosiaalinen, uudistajana maltillisempi sekä yleisesti ottaen harmoniahakuisempi. Tämä käy ilmi Workplace Nordicin Hilkka-Maija Katajiston ja Jarkko Rantasen tiistaina esittelemästä aineistosta, joka kattaa yli 800 suomalaista johtajaa ja esimiestä. “Näyttää siltä, että suomalainen johtaja on tyypillisesti maanläheinen ja käytännöllinen, ei turhia pullistele eikä pulise. Kysymys on, riittääkö suomalaisen […]

Miten delegoit? – persoonallisuus merkitsee, myös delegoinnissa

Miten delegoit? – persoonallisuus merkitsee, myös delegoinnissa

Delegointi tarkoittaa jonkin suoritettavan asian siirtämistä toiselle henkilölle, yleensä alaisille. Se kuvastaa yleensä määräysvaltaa ja vastuunsiirtämistä tietyissä tehtävissä toiselle henkilölle. WorkPlace Big Five Profile™ -profiloinnin kautta voidaan tarkastella yksilön luontaista tapaa delegoida. Yksi johtajan/esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on asioiden delegointi. Onnistunut delegointi luotsaa ihmisiä sujuvasti kohti tavoitteita ja parhaimmillaan lisää työntekijöiden onnistumisen tunteita, motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Lähimmällä […]

Perfektionismi – paras kaverisi?

Perfektionismi – paras kaverisi?

Mitä hyötyä on perfektionismista? Perfektionismi tarkoittaa psykologiassa joko halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin tai uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella. Positiivisessa muodossa perfektionismi antaa energiaa, joka johtaa onnistumisiin. WorkPlace Big Five Profile™ -profiloinnissa perfektionismi on päämääräkeskeisyyden (C) alapiirre C1. Joskus on aivan mahdotonta luovuttaa valmistamaani raporttia eteenpäin, kun uskon, että siihen on varmasti jäänyt jokin virhe […]

Näe itsesi kauniina!

Näe itsesi kauniina!

Every individual nature has it’s own beauty” on Ralph Emerson Waldon (Society and Solitude, 1870) viisaus, jota siteeraan usein. Sanoma on yksinkertainen ja vahva – me kaikki olemme jollain lailla hyviä. Useimmat meistä hyväksyvät tuon ajatuksen, mutta kyse onkin siitä, miten osaisimme nähdä ja tunnistaa konkreettisesti tuon hyvyyden – niin itsessämme kuin toisissamme. Kauneus on katsojan silmässä, […]

Tunne itsesi ja työkaverisi

Tunne itsesi ja työkaverisi

WorkPlace Big Five on työpersoonan profilointityökalu, jonka avulla voi oppia tuntemaan paremmin itsensä tai työkaverinsa. Toisen tunteminen mahdollisimman hyvin on hyödyllistä esimerkiksi tiimi- ja parityöskentelyssä, uuden ihmisen rekrytoinnissa ja johtamisessa, Workplace Nordicin Hilkka-Maija Katajisto kertoo. Kun johtaja tuntee alaisensa, persoonallisuudet voi huomioida kommunikaatiossa, tehtävien jaossa ja tiimien kokoonpanossa. Se tuo tekemiseen tehoa. – Eräs uusi johtoryhmän vetäjä totesi uuden tiiminsä profiloinnin säästäneen häneltä ainakin puoli vuotta oppiaikaa. Myös […]

Scroll to Top