Workplace Nordic Blogi

Jaa artikkeli:

WorkPlace Big Five auttaa ymmärtämään persoonallisuuspiirteitä

Ilona Rauhala ja Hilkka-Maija Katajisto

Julkaisemme tämän Ilona Rauhalan blogin sellaisenaan myös täällä Workplace Nordicin blogissa. Kiitos Ilona!

Ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Omien persoonallisuuspiirteiden ja omien reaktioiden tutkiminen ja tunnistaminen on hyödyllistä. Persoonallisuuspiirteiden ’Big Five’ on tutkituin ja hyväksytyin malli selittää persoonallisuuden eroja.

Keskustelin podcastissani valmentaja ja yrittäjä Hilkka-Maija Katajiston kanssa WorkPlace Big Five -työkalusta, joka on kehitetty mallin pohjalta. Hilkka-Maija on persoonallisuuden pitkän linjan asiantuntija sekä WorkPlace Big Five Profile™ -työkalun Master Trainer.

Katajisto tekee töitä erityisesti johdon valmentamisen parissa sekä auttaa valmentajia kehittämään työtään WorkPlace Big Five Profile™-työkalun avulla. Tässä työkalussa persoonallisuuspiirteistä on kehitetty arkikieliset, ymmärrettävät nimitykset. Lisäksi testi ottaa huomioon eri piirteiden vahvuuden, johdonmukaisuuden ja toisaalta joustavuuden eri tilanteissa. Myös piirteiden sisällä on suurta hajontaa eri ihmisten välillä – ihminen voi olla esimerkiksi reagointiherkkä monella eri tavalla ja se voi tulla eri ihmisillä esiin eri tilanteissa.  Testillä mitattavat viisi persoonallisuuden pääpiirrettä ovat:

1.    reagointiherkkyys (N)
2.    ekstroversio (E)
3.    uutuudenhakuisuus (O)
4.    mukautuvuus (A)
5.    päämääräkeskeisyys (C)

Persoonallisuuden pysyvien piirteiden mittaaminen ja tutkiminen auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Opit tästä jaksosta lisää itsestäsi ja muista – katso video alta! Voit kuunnella keskustelun myös podcastina:

Lue myös nämä

Scroll to Top