Workplace Nordic Blogi

Jaa artikkeli:

Työuupumuksen ehkäiseminen on sekä yksilön että organisaation vastuulla

Harmillisen monet työntekijät joutuvat nykypäivänä oppimaan kantapään kautta, että jos he eivät hanki taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, he uupuvat työssään.

Burnout, eli työuupumus, on tunnepohjainen, fyysinen ja henkinen uupumustila, jonka aiheuttaa pitkittynyt stressi. Se ei rajoitu mihinkään toimialaan tai asemaan työpaikalla – se voi koskea kaikkia. Anatomy of Work -indeksin mukaan 63 prosenttia tietotyöläisistä koki työuupumusta vähintään kerran vuonna 2020, ja nämä luvut ovat vain nousussa. Näistä työntekijöistä 46 % vastaajista mainitsi ylityön keskeisenä työuupumukseen vaikuttavana tekijänä. Uupumuksen oireita voivat olla uupumusasteinen väsymys, kyynisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen, mitkä johtavat usein lisääntyneisiin poissaoloihin sekä tehottomuuteen työpaikalla.

Uupumuksen vaikutukset työelämään voivat olla tuhoisia

Työuupumus voi johtaa työtyytyväisyyden vähenemiseen, työmotivaation katoon ja jopa työpaikan menettämiseen. Lisäksi työuupumuksella on kielteinen vaikutus mielenterveyteen ja se voi aiheuttaa masennusta sekä ahdistuneisuutta, joilla on merkittäviä henkilökohtaisia ja ammatillisia haittavaikutuksia.

Yksi keskeinen tekijä työuupumuksen torjumiseen on tunnistaa oireet ennaltaehkäisevästi

Mitä aikaisemmin työuupumus ja siihen vaikuttavat tekijät tunnistetaan, sitä helpompi on vaikuttaa siihen. Yksi keino tunnistaa työuupumusriskiä on Maslach Burnout Toolkit™-työkalupaketti, joka yhdistää Maslach Burnout Inventory:n, ’työuupumuksen arviointimenetelmä’, (MBI) ja Areas of Worklife Survey:n, ‘työelämän osa-alueet’, (AWS). MBI arvioi työuupumusta ja koostuu kolmesta ulottuvuudesta: uupumusasteinen väsymys (kadonnut energia), kyynistyneisyys (kadonnut into) ja ammatillinen itsetunto (kadonnut itseluottamus). AWS arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat aiheuttaa työuupumusta tai työnimun katoa. AWS on suunniteltu käytettäväksi yhdessä MBI:n kanssa, ja se tarjoaa tietoa organisaation ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden loppuunpalamiseen ja sitoutumiseen. Tämän työkalupaketin avulla on mahdollista tunnistaa työuupumuksen riskitekijät jo ennaltaehkäisevästi.

Ihmisten pitää huolehtia omista tarpeistaan…

Tosiasia on, että on mahdotonta rakentaa hyvää ja palkitsevaa elämää, huolehtimatta omista tarpeistaan (henkiset, fyysiset, emotionaaliset jne.).

Yksi parhaista tavoista ehkäistä työuupumusta, sekä henkilökohtaisessa että työelämässä, on priorisoida “omaa aikaa”. Tämä tarkoittaa aikaa levätä ja latautua, sekä tehdä asioita, jotka tuovat iloa ja palauttavat. Tämä tarkoittaa myös realististen tavoitteiden ja rajojen asettamista sekä “ei” sanomisen taitoa. On tärkeää ymmärtää, että itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen ei ole itsekästä.

…mutta työuupumuksen ehkäisy on myös tiimityötä

Vaikka voimme itsenäisesti toteuttaa toimia työuupumustekijöiden vähentämiseksi, monet meistä ovat töissä organisaatioissa, mikä edellyttää sitä, että otamme muutkin huomioon toimissamme. Parantaakseen työpaikan kulttuuria ja ilmapiiriä, jotka voivat johtaa loppuun palamiseen tai työnimun kadottamiseen, organisaatiot voivat ryhtyä erityisiin toimiin hyödyntäen AWS-mallia. Kun organisaatiot priorisoivat kohtalaista työmäärää, auttavat työntekijöitään ylläpitämään hallinnan tunnetta, tunnustavat ja palkitsevat heidän panoksensa, edistävät yhteisöllisyyttä, harjoittavat oikeudenmukaisuutta, kommunikoivat jaetuista arvoista ja antavat työntekijöilleen vaikutusmahdollisuuksia, työntekijät eivät todennäköisesti koe uupumusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että avain työuupumuksen ehkäisemisessä on tunnistaa riskitekijät ennaltaehkäisevästi. Kun olet tunnistanut stressitekijöitä tai orastavan uupumuksen, ota aikaa itsellesi. Organisaatioissa työ ja yksityiselämän tasapainon edistäminen sekä yhteisöllisyyden ja tuen ilmapiirin luominen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisten suhtautumiseen työelämää kohtaan. Omaa hyvinvointia priorisoimalla yksilöt voivat ryhtyä toimenpiteisiin työuupumukseen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, mutta on tärkeää huomata, että työuupumuksen ehkäiseminen ei ole vain yksilön vastuulla, vaan se on tiimityötä, ja organisaatioiden tulee ryhtyä ennakoiviin toimiin hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue myös nämä

HumanClubin kausi 2022/2023

HumanClubin uusi kausi 2022/2023 HumanClub on Workplace Nordicin ja Emergyn perustama kehittäjäyhteisö, jossa ammattilaiset eri aloilta kohtaavat ja rakentavat sovelluksia ja palveluita työelämän ja johtamisen

Scroll to Top