Workplace Nordic Blogi

Jaa artikkeli:

Tutkitusti toimiva työkalu esimiestyön tueksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kaikki noin 200 johtaja- ja esimiesasemassa olevaa osallistuvat WorkPlace Big  Five -työkalun käyttöön osana johtamisen valmennuksia.

Henkilöstönkehittämispäällikkö Sari Ek-Petroff sanoo, että kansainvälisesti käytetty ja tasokas kehittämismalli antaa osallistujille muutosjohtamisessa tarvittavia työkaluja.

– Olemme projektiorganisaatio, jossa toimitaan tiimeissä ja vieläpä useilla eri paikkakunnilla. Meidän kaltaisessamme työyhteisössä muutos on jatkuvaa ja työskentely vaatii paljon itseohjautuvuutta. Haluamme antaa johtajille ja esimiehille työkalun, jonka avulla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa sekä ymmärtämään erilaisia persoonallisuuksia. WorkPlace Big Fiven kautta saamme johtamisesta ja esimiestyöstä puhumiseen myös yhteisen kielen, Sari Ek-Petroff kertoo.

Hän sanoo, että persoonallisuuksissa olevien erojen tunnistaminen on tärkeää, jotta tiimeissä löydetään yhteinen tapa toimia.

– Parhaat tiimit koostuvat hyvin erilaisista ihmisistä. Erilaisuuden ymmärtämisen kautta persoonallisuuksissa olevat erot saadaan valjastettua tiimin hyödyksi. Inhimillisyyden ja empatian lisääntyminen vähentää myös tiimien sisäisiä ristiriitoja.

Katse peiliin

WorkPlace Big Five on otettu VTT:llä käyttöön viime vuoden lopussa. Valmennukset viedään läpi kuluvan vuoden aikana. Sari Ek-Petroffin mukaan jokainen valmennukseen osallistuva saa palautteen omasta persoonallisuudestaan.

– Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole olemassa. Valmennuksen tavoitteena on auttaa henkilöä löytämään omat vahvuusalueensa ja kehittämään tai kompensoimaan niitä asioita, joissa hän ei ole omalla mukavuusalueellaan.

Osa valmennuksen käyneistä on ottanut jo seuraavan askeleen ja ryhtynyt kehittämään työkalun avulla tiiminsä toimintaa.

– Muutos lähtee omasta itsestä. Tärkeintä on oppia ymmärtämään, miten minä voin muuttaa tai sopeuttaa toimintaani niin, että tiimityöskentely sujuu ja tiimissä olevat ihmiset voivat hyvin, Ek-Petroff kiteyttää.

Tunnista persoonallisuuserot ja käännä ne vahvuudeksi

WorkPlace Big Five Profile™ on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.

Artikkelin on kirjoittanut Taru Schroderus  ja se on julkaistu – www.businessopas.fi -sivustolla. Kuva: Anni Hartikainen / Mediaplanet.

Lue myös nämä

Scroll to Top