Workplace Nordic Blogi

Jaa artikkeli:

Persoonallisuuksien tunteminen tehostaa tiimityötä

Itsensä ja toisten tunteminen on avuksi johtamisessa ja rekrytoinneissa. Persoonallisuusprofiilit kertovat millaisia ihmisiä tiimissä on, ja minkälaisia ominaisuuksia tiimiin tarvitaan lisää.

Kuvateksti: Aktian Johanna Alasuutari ja Carola Nilsson käyvät läpi WorkPlace Big Fiven antamaa raporttia. He korostavat, että raporttia ei koskaan tulkita yksin, vaan siitä keskustellaan aina yhdessä.

WorkPlace Big Five auttaa ymmärtämään, miten erilaisia persoonallisuuksia johdetaan

Aktia on käyttänyt WorkPlace Big Five -profilointityökalua henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämiseen nyt puolisen vuotta. Persoonallisuusprofiileja hyödynnetään sekä esimiestyössä, yksilöllisessä työnohjauksessa, rekrytoinnissa että tiimien yhteistyön kehittämisessä.

”Aktiassa WorkPlace Big Five on työkalu esimiehille, jota he voivat hyödyntää omassa ja tiiminsä kehittymisessä. Se on ikään kuin peili sille, millaisia ihmisiä meillä on töissä, ja millaisia persoonallisuusprofiileja meiltä löytyy”, Aktian HR Strategi Johanna Alasuutari sanoo.

Aktiassa kaikki esimiehet ovat tehneet WorkPlace Big Fiven osana esimiesvalmennusta. Työkalun avulla esimiehet tutustuvat itseensä ja saavat paremman ymmärryksen myös omasta vaikutuksestaan tiimiinsä. Ottamalla tiiminsä mukaan analyysiin he näkevät samalla tiiminsä vahvuudet ja haasteet kokonaisuutena. Kun esimies tietää, millainen tiimi hänellä on, hän näkee myös mitä ominaisuuksia tarvitaan lisää. Rekrytoinnissa tästä on hyötyä. Esimies saattaa huomata, että tiimistä puuttuu kokonaan tietynlainen ajattelutapa. Kaikki tiimiläiset voivat olla esimerkiksi yksityiskohtiin keskittyviä eikä laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen ole kenenkään vahvuus.

”WorkPlace Big Fiven antama profiili on avuksi myös silloin, kun mietimme henkilön urakehitystä tai kun toimenkuva laajenee. Varsinkin nuorilla se voi tukea omaa päätöstä ja antaa uskallusta luottaa omaan intuitioon ja hakeutua itselleen ominaiselle urapolulle”, Aktian yksityishenkilöliiketoiminnasta vastaava johtaja Carola Nilsson toteaa.

Toisaalta myös tiimit oppivat tuntemaan toisiaan, mikä parantaa yhteistyötä ja lisää synergiaa eri tiimien välillä.

”WorkPlace Big Five auttaa ymmärtämään, miten erilaisia persoonallisuuksia johdetaan. Kun esimerkiksi johtoryhmä tietää, millainen profiili yrityksessä on yleinen, he osaavat sopeuttaa omaa toimintaansa ja viestintäänsä sen mukaisesti”, Alasuutari kertoo.

”Aktia on oivallinen esimerkki organisaatiosta, jossa tietoisesti tähdätään siihen, että työntekijöiden persoonallisuuseroja käsitellään todellisena voimavarana. Ihmisten erilaisuus huomioidaan konkreettisella tavalla toiminnassa ja sen suunnittelussa. Näin toimien he virittävät huippuunsa sekä toiminnan tehokkuutta että henkilöstön hyvinvointia. Tämä jos mikä on tunneälykästä toimintaa, joka tutkitusti on ominaista menestyjille”, sanoo Hilkka-Maija Katajisto Workplace Nordicista.

Persoonallisuusprofilointi WorkPlace Big Five Profile™ ja tunneälymittaus EQ-i 2.0®

  • Monipuolisia henkilö- ja tiimiprofilointityökaluja
  • Perustuvat laajasti tutkittuihin ja luotettaviin persoonallisuus- ja tunneälymalleihin
  • Nopeita ja käytännönläheisiä työkaluja erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen

Artikkelin on kirjoittanut Suvi Huttunen ja se on julkaistu Tulevaisuuden Yritys -sivustolla.

Lue myös nämä

Scroll to Top