Workplace Nordic Blogi

Jaa artikkeli:

Nyt se on tutkittu: Suomi-pomo kaihtaa konflikteja ja tarvitsee omaakin aikaa

Suomalainen johtaja on kansainväliseen kollegaansa verrattuna luontaisesti vähemmän sosiaalinen, uudistajana maltillisempi sekä yleisesti ottaen harmoniahakuisempi. Tämä käy ilmi Workplace Nordicin Hilkka-Maija Katajiston ja Jarkko Rantasen tiistaina esittelemästä aineistosta, joka kattaa yli 800 suomalaista johtajaa ja esimiestä.

“Näyttää siltä, että suomalainen johtaja on tyypillisesti maanläheinen ja käytännöllinen, ei turhia pullistele eikä pulise. Kysymys on, riittääkö suomalaisen johtajan halu haastaa ja luoda uutta”, arvioi psykologi Jarkko Rantanen aineiston koonneesta Workplace Nordicista.

Suomalaisjohtajien WorkPlace Big Five Profile -työpersoonallisuusprofiileja on nyt ensimmäistä kertaa verrattu laajamittaisesti kansainväliseen verrokkiaineistoon. Merkittävä ero suomalaisten ja kansainvälisten johtajien välillä on mukautuvuudessa. Suomalainen johtaja etsii keskimäärin enemmän harmoniaa kuin kansainvälinen johtaja. Maailmalla ylin johto on myös selkeästi uutuushakuisempaa kuin Suomessa. Kolmas ero löytyy sosiaalisuudesta: suomalaiselle johtajalle sosiaalisuus on vähemmän luontaista kuin kansainväliselle johtajalle.

Suomalaisten nais- ja miesesimiesten välillä ei juuri merkittäviä eroja löydy. Ylimpään johtoon edenneet naiset ovat kuitenkin keskimäärin mieskollegojansa vahvemmin uudistajia ja valmiimpia haastamaan sekä kyseenalaistamaan.

”Hymy on alihyödynnetty johtamisen väline”

”Taitavalla johtajalla ei ole yhtä ainoaa oikeaa persoonallisuusprofiilia”, korostaa johdon kehittämiseen erikoistuneen Miltton Sparksin toimitusjohtaja Christina Dahlblom, joka on tiimeineen valmentanut ja profiloinut tuhansia esimiehiä Suomessa ja kansainvälisesti. ”On kuitenkin ominaisuuksia, joita viisas johtaja hioo ja kehittää. Vuorovaikutustaitojen puutteellisuus on Insinööri-Suomen suurimpia haasteita. Jos ne eivät ole itselle luontaisia, itsetuntemuksen päälle rakentuva harjoittelu hyvässä ohjauksessa voi parantaa sekä omia johtamistaitoja että kestävyyttä vaativassa työssä. Hymy ja katsekontakti ovat alihyödynnettyjä johtamistyökaluja Suomessa”, Dahlblom sanoo.

WorkPlace Big Five -profiili on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. Dahlblom korostaa, että profiili kuvaa luontaisia toimintatapoja, ei suorituskykyä. ”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luontaisesti introvertti voi opetella sosiaalisia taitoja, mutta ihmishälinä on hänelle kuluttavampaa kuin luontaisesti ekstrovertille henkilölle.”

WorkPlace Big Five

Moderniin persoonallisuustutkimukseen perustuva persoonallisuuden Big Five -malli on yksi tutkituimpia ja tieteellisesti kestävimpiä tapoja ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.
Työelämään sovelletussa WorkPlace Big Five -profiilissa persoonallisuuden pääpiirteitä ovat reagointiherkkyys, ekstroversio, uutuushakuisuus, mukautuvuus ja päämääräkeskeisyys.
Henkilökohtainen WorkPlace Big Five -profiili perustuu tiiviiseen kyselyyn, jonka täyttäminen vie 15–20 minuuttia.

Miltton Academyn valmennuksissa profilointia hyödynnetään omien luonteenpiirteiden kartoittamiseen johtamis- ja viestintäkykyjen kehittämisen perustana.
Lisätiedot:
Jarkko Rantanen, Workplace Nordic p. 0500 528 4808
Hilkka-Maija Katajisto, Workplace Nordic, p. 0400 173 924

Lue myös nämä

Scroll to Top